Fase 1: Voordat u naar Nederland komt

Fase 1: Voordat u naar Nederland komt

Verblijfsvergunningen, werkvergunningen en wat u al in uw thuisland kunt voorbereiden

Wat moet u regelen voordat u naar Nederland komt? Hier vindt u informatie over verblijfsvergunningen, werkvergunningen en over de stappen die u al in uw thuisland kunt zetten.

De informatie op deze pagina geldt voor mensen die niet uit een EU-land, IJsland, Kroatië, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland komen. Onderaan de pagina Emigreren naar Nederland leest u wat deze mensen moeten regelen.

Verblijfsvergunningen

Bepaal eerst of een verblijfsvergunning verplicht is in uw situatie. U heeft een verblijfsvergunning nodig als u:

  • langer dan 3 maanden in Nederland wilt wonen,
  • niet uit een EU-land, IJsland, Kroatië, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland komt, en
  • afkomstig bent uit een land dat een visumplicht heeft voor Nederland.

 

Gelden bovenstaande voorwaarden voor u? U heeft dan een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en een verblijfsvergunning nodig. U kunt de mvv en de verblijfsvergunning tegelijk aanvragen via de toegangs- en verblijfsprocedure (tev). U vraagt de tev in uw thuisland aan, bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat. Op de website van de Nederlandse overheid vindt u een lijst met steden per land waar u een tev kunt aanvragen.

 

Lees meer over verblijfsvergunningen op de website van de Nederlandse overheid >

 

Werkvergunningen

Wilt u naar Nederland komen om te werken en heeft u al een baan gevonden? Dan heeft u naast een verblijfsvergunning ook een werkvergunning nodig. Uw werkgever in Nederland vraagt de werkvergunning voor u aan. Pas als u uw verblijfsvergunning en werkvergunning heeft ontvangen, mag u naar Nederland reizen.

 

Er bestaan verschillende werkvergunningen:

  • Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA): in de meeste gevallen heeft u een GVVA nodig, bijvoorbeeld als u in Nederland in loondienst gaat werken. De GVVA is een verblijfsvergunning en een werkvergunning in één. U kunt de GVVA zelf aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, maar uw werkgever kan dat ook voor u doen.
  • Tewerkstellingsvergunning (TWV): uw werkgever vraagt een TWV voor u aan als u seizoensarbeid of werk waarvoor u geen GVVA kunt aanvragen gaat verrichten.
  • Verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige: als u als zelfstandig ondernemer in Nederland wilt werken, vraagt u een verblijfsvergunning aan en moet u daarnaast aan een aantal voorwaarden voldoen die te maken hebben met uw werkzaamheden. Ook moet u zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

 

Lees meer over werkvergunningen op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst >

 

Nederlands leren en inburgeren voordat u naar Nederland komt

In sommige situaties moet u al beginnen met Nederlands leren voordat u naar Nederland komt en moet u een inburgeringsexamen afleggen in uw thuisland:

  • als u naar Nederland komt om bij uw partner of familie te wonen
  • als u geestelijk bedienaar bent

 

Dit examen heet het basisexamen inburgering in het buitenland en gaat over de Nederlandse taal en samenleving. Pas als u het examen heeft gehaald, kunt u een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) krijgen. U moet namelijk basiskennis van de Nederlandse taal en samenleving hebben voordat u zich hier vestigt. Zo kunt u sneller inburgeren. 

 

Lees meer over het basisexamen inburgering in het buitenland > 

Verder lezen

Klaar voor vertrek? Of bent u net in Nederland aankomen? Bekijk wat u allemaal moet regelen als u in Nederland bent op de pagina Fase 2: Kort nadat u in Nederland bent aangekomen.

Lees meer