Emigreren naar Nederland

Emigreren naar Nederland

Wat moet u allemaal regelen?

Wanneer u in Nederland wilt komen wonen, moet u zich daar goed op voorbereiden. Dat begint al voordat u hierheen komt, in uw eigen land. U moet bijvoorbeeld een verblijfsvergunning aanvragen en afhankelijk van uw situatie moet u al in uw thuisland beginnen met Nederlands leren. Ook als u eenmaal in Nederland bent, zijn er een aantal belangrijke zaken die u moet regelen. In dit dossier zetten we de belangrijkste informatie op een rij voor mensen die willen emigreren naar Nederland.

Wat u moet regelen hangt af van het land waar u vandaan komt en de reden dat u emigreert

Niet iedereen die naar Nederland komt, heeft hetzelfde doel. Sommige mensen komen bij hun partner wonen, anderen komen hier studeren of werken voor een korte of langere periode, en er zijn mensen die hun eigen land zijn ontvlucht en asiel zoeken in Nederland.

 

Wat u moet regelen hangt af van waar u vandaan komt en van de reden dat u wilt emigreren. De vragen en antwoorden hieronder gelden alleen voor mensen die niet uit een EU-land of uit IJsland, Kroatië, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland komen (zie kader onderaan deze pagina).

Komt u naar Nederland om bij uw partner of familie te wonen?
U heeft een verblijfsvergunning nodig als u in Nederland bij familie wilt komen wonen. Niet iedereen krijgt een verblijfsvergunning; dit hangt af van uw situatie en van het familielid bij wie u van plan bent te wonen. Uw familielid in Nederland kan de verblijfsvergunning voor u aanvragen. Ook moet u een examen afleggen voordat u naar Nederland komt: Het basisexamen inburgering in het buitenland.

 

Lees meer op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) >

 

 

Komt u naar Nederland om te studeren?
U heeft een verblijfsvergunning nodig als u in Nederland wilt studeren. Als u stage wilt lopen of als u werkervaring wilt opdoen in Nederland, heeft u een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) nodig.

 

Lees meer op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) >

 

 

Komt u naar Nederland om te werken?

U heeft een verblijfsvergunning en meestal ook een werkvergunning nodig als u in Nederland wilt werken. Het is afhankelijk van het soort werk dat u gaat doen (bijvoorbeeld in loondienst of als zelfstandig ondernemer) welke vergunningen u nodig heeft.

 

Lees meer op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) >

 

 

Komt u naar Nederland omdat u gevlucht bent uit uw eigen land en u asiel zoekt?

Als u in Nederland een asielaanvraag indient, is dat ook de aanvraag voor een verblijfsvergunning. Er zijn strenge voorwaarden waaraan u moet voldoen als u asiel wilt krijgen in Nederland. Bovendien gelden er regels voor vluchtelingen op het gebied van werk en integratie. Vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning moeten bijvoorbeeld verplicht inburgeren en Nederlands leren. Ze mogen alleen werken als ze ook een werkvergunning hebben.

 

Lees meer op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) >

Voor mensen die uit een EU-land, IJsland, Kroatië, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland komen gelden andere regels wanneer zij naar Nederland verhuizen.

Inwoners van EU-landen, IJsland, Kroatië, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland: wat moeten zij regelen?

Voor mensen die uit een EU-land, IJsland, Kroatië, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland komen gelden andere regels wanneer zij naar Nederland verhuizen:

  • Zij hebben geen verblijfsvergunning en geen werkvergunning nodig. Mensen met een nationaliteit van een ander land wel. 
  • Zij hoeven niet verplicht in te burgeren. Mensen met een nationaliteit van een ander land hebben meestal een inburgeringsplicht. Toch is het belangrijk dat u snel Nederlands leert. U heeft dan meer mogelijkheden op het gebied van werk en u kunt praten met de gemeente, de huisarts en met de school van uw kinderen.
Verder lezen

Het kan lastig zijn om erachter te komen welke zaken u moet regelen op welk moment in uw verhuizing naar Nederland. Daarom delen we het traject van een verhuizing op in drie fasen en vertellen we u per fase waar u aan moet denken.