Over het Taaltestcentrum

Lezen, luisteren, schrijven en spreken eenvoudig toetsen

Het Taaltestcentrum geeft u toegang tot de digitale toetsen van Boom uitgevers Amsterdam. Met een licentie op het Taaltestcentrum kunt u digitaal toetsen op A2- en B1-niveau voor uw cursisten klaarzetten, afnemen en beoordelen.

NT2-niveautoetsen

Lezen, luisteren, schrijven en spreken op A2- en B1-niveau. De A1-toetsen zijn momenteel in ontwikkeling.

 

  • Wilt u graag weten op welk niveau de luister-, lees-, spreek- of schrijfvaardigheid van uw NT2-cursisten zich bevindt? 
  • Bent u op zoek naar een curriculumonafhankelijke eindtoets voor uw NT2-cursus?

 

Het Taaltestcentrum geeft u toegang tot acht nieuwe methodeonafhankelijke toetsen. Deze toetsen zijn geschikt voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen in een traject richting A2 of B1. Met deze toetsen kunnen docenten inzicht krijgen in het taalniveau van hun cursisten. De vier vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven en spreken) worden elk apart getoetst. Van elke toets zijn twee versies beschikbaar.


Bij het ontwikkelen van de toetsen is uitgegaan van een functionele kijk op het taalleren. De toetsvragen gaan over allerlei situaties waarin midden- en hoogopgeleide taalleerders zich goed kunnen verplaatsen. De toetsen luisteren en lezen bevatten zeer diverse tekstsoorten en een mix van authentiek en semiauthentiek materiaal. De toetsen spreken en schrijven bestaan uit herkenbare en realistische taken.


De TANG-niveautoetsen zijn gebaseerd op het Europees Referentiekader (ERK). Alle toetsen zijn uitgebreid gepretest, statistisch geanalyseerd en goedgekeurd door een brede examencommissie, bestaande uit diverse experts uit het NT2-veld.

 

De TANG-niveautoetsen zijn ontwikkeld door het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (Universiteit van Amsterdam), Language Center Tilburg University, Radboud in'to Languages (Radboud Universiteit Nijmegen) en Talencentrum Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Boom.

Starten met het Taaltestcentrum?

Boom biedt een vrijblijvende presentatie of uitgebreide implementatietraining over het Taaltestcentrum en de NT2-niveautoetsen. 

Lees meer