Gratis bezorgd binnen NL vanaf € 20,-
Meest complete NT2-assortiment
Wereldwijde verzending

Disclaimer

Alle informatie op deze site (daaronder worden begrepen ook alle sites behorende bij onderwijsboeken en –methoden van Koninklijke Boom uitgevers), in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, video – en/of geluidsfragmenten, te downloaden bestanden, etc.), is eigendom van Koninklijke Boom uitgevers, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

De informatie mag alleen worden gebruikt voor privé-doeleinden. De informatie op de sites behorende bij onderwijsboeken en –methoden van Koninklijke Boom uitgevers mag ook worden gebruikt binnen de onderwijsinstelling waaraan de gebruiker als student of docent verbonden is, maar mag daarbinnen niet commercieel worden geëxploiteerd. De informatie mag uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik worden opgeslagen op de PC van de gebruiker of op het netwerk van de eigen onderwijsinstelling. Daarbuiten mag niets van de op deze site aanwezige of van deze site te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koninklijke Boom uitgevers.