Gratis bezorgd binnen NL vanaf € 20,-
Meest complete NT2-assortiment
Wereldwijde verzending

MEVW privacy convenant

Boom uitgevers is aangesloten bij de MEVW, en mede-ondertekenaar van het Privacy Convenant. Het Privacy convenant is van toepassing op onderwijsinstellingen in het PO, VO en MBO. 

 

Voor het digitaal ondertekenen van verwerkersovereenkomsten met onderwijsinstellingen die zijn aangesloten bij het Privacy Convenant maken wij gebruik van de Dienst Verwerkersovereenkomsten van Kennisnet. Meer informatie kunt u vinden op de website van Kennisnet op de pagina Dienst verwerkersovereenkomsten

 

Zie MEVW privacy convenant | Boom voor betreffende verwerkersovereenkomst en bijlagen inzien en/of downloaden.  

 

Voor vragen over onze verwerkersovereenkomsten, of het digitaal ondertekenen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via privacy@boom.nl.

Privacy policy

Algemeen

Dit is het privacybeleid van Koninklijke Boom Uitgevers BV en haar dochtervennootschappen, hierna te noemen ‘Boom uitgevers’. 

 

Boom uitgevers hecht grote waarde aan jouw privacy en is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van websites van essentieel belang is. Boom uitgevers gaat zorgvuldig om met jouw gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van jouw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Graag informeren wij onze klanten en bezoekers van websites over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen en verwerken van hun persoonsgegevens.

 

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op www.boom.nl. Boom uitgevers zal je informeren over belangrijke wijzigingen voordat deze in werking treden

 

Boom uitgevers raadt je tevens aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

 

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 februari 2024.

1. Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Boom uitgevers verzamelt en verwerkt van klanten en gebruikers van haar producten, websites, webwinkels, mobiele applicaties en andere diensten. Een volledig overzicht van de ondernemingen die behoren tot Boom uitgevers, is te vinden op https://www.boomuitgevers.nl/over-boom/contact-en-locaties.

 

Indien je via een digitale dienst van Boom uitgevers terecht komt op een website of een applicatie van een derde, is het privacybeleid van de betreffende derde van toepassing op de verwerking van jouw gegevens. Boom uitgevers is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via deze websites of applicaties. Je wordt aangeraden het privacybeleid van die derde te raadplegen.

2. Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

De betreffende entiteit van Boom uitgevers met wie je zaken doet en/of aan wie je jouw gegevens hebt verstrekt, treedt jegens jou op als verwerkingsverantwoordelijke. Dit kan Koninklijke Boom uitgevers BV zijn, maar ook een van de dochterondernemingen. Een volledig overzicht van de ondernemingen die behoren tot Boom uitgevers, is te vinden op https://www.boomuitgevers.nl/over-boom/contact-en-locaties.

 

De meeste van jouw gegevens worden centraal verwerkt bij de Koninklijke Boom uitgevers BV, die ook facilitaire ondersteuning aan haar werkmaatschappijen levert onder meer ten aanzien van ICT/beveiliging, administratie/financiën en distributie van uitgaven. Als je zaken doet met een van de dochterondernemingen van Koninklijke Boom uitgevers BV, treedt Koninklijke Boom uitgevers BV op als medeverwerkingsverantwoordelijke met de betreffende werkmaatschappij.

 

Boom uitgevers als verwerker

Daarnaast kan Boom uitgevers als verwerker voor derden optreden. Dit is het geval als je via een derde het product/de dienst bij Boom uitgevers afneemt, zoals bij leermiddelen voor het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en bij testproducten van Boom test onderwijs. In die gevallen is de derde via wie je het product/de dienst gebruikt c.q. afneemt, bijvoorbeeld de betreffende school of het testbureau, de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

3. Welke gegevens verwerken wij en voor welke doeleinden gebruiken wij je gegevens?

Boom gebruikt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Dit doen wij alleen als wij hiervoor een reden hebben, een zogenaamde grondslag op grond van de wet. Hierna leggen we uit welke gegevens we verzamelen voor welk specifiek doel en wat de grondslag hiervoor is. Ook geven we aan hoe lang Boom jouw persoonsgegevens bewaart.

 

Bij het aanbieden van onze producten en diensten verwerkt Boom uitgevers (persoons)gegevens van haar klanten, relaties, leveranciers en van bezoekers/gebruikers van haar websites en applicaties.

 

A. Het bestellen van producten en/of uitvoeren van diensten

Via onze webshops, maar ook telefonisch of schriftelijk, kun je boeken, tijdschriften en andere papieren en digitale publicaties, cursussen of andere producten en/of diensten van Boom uitgevers bestellen. Docenten kunnen zich bijvoorbeeld opgeven voor de elektronische docentenservice, waarbij zij onder andere beoordelingsexemplaren kunnen inzien en/of downloaden.

 

Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt zoals naam-, adres-, woonplaatsgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, functie van de besteller, bedrijfsnaam of naam instelling van de besteller, gegevens over de omvang van het bedrijf en de sector waarin het bedrijf of de instelling actief is, BTW-nummer en KVK-nummer, financiële gegevens zoals bankrekeningnummer, bestelde producten/diensten, opgegeven interesses.

 

Het doeleind van de verwerking is om voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

 

de door jou gekozen producten, diensten of informatie te leveren, De rechtsgrond voor deze verwerking is uitvoering van de overeenkomst. Ook verwerken we bepaalde gegevens om te voldoen aan administratieve en wettelijke verplichtingen.

 

Boom bewaart de aankoopgegevens in beginsel zeven jaar of zolang als jouw Boom uitgevers account actief is, indien dit langer is.

 

B. Het Boom uitgevers account

Wanneer je een bestelling wil doen, kun je, als je dit wenst, een Boom uitgevers account aanmaken. Met een Boom uitgevers account kun je gemakkelijk jouw gegevens beheren, jouw bestellingen terugvinden, een wensenlijst maken, e-books en downloads terugvinden en ook jouw privacy-instellingen (zoals marketingvoorkeuren) beheren. Je kunt gemakkelijk inloggen met één gebruikersnaam en wachtwoord.

 

Wanneer jij je aanmeldt voor een Boom uitgevers account, wordt je gevraagd jouw naam, e-mailadres en wachtwoord op te geven. Wanneer je ingelogd aankopen doet, zullen de aankopen maar ook uw adresgegevens in verband met aflevering worden gekoppeld aan jouw account. Ook kun je in jouw account extra gegevens opgeven, indien je dit wenst. Indien je voordat je jouw Boom uitgevers account hebt geopend, al gegevens aan Boom hebt verstrekt, bijvoorbeeld voorkeuren in het kader van de nieuwsbrief, zal Boom deze informatie automatisch kunnen overzetten naar jouw Boom uitgevers account, zodat je ze gemakkelijk kunt beheren. Wanneer je via de cookiebeheertool toestemming hebt gegeven, kunnen met cookies verzamelde gegevens worden gekoppeld aan jouw Boom uitgevers account.

 

De verstrekte gegevens gebruiken we in de eerste plaats om het Boom uitgevers account te kunnen aanmaken en de functionaliteiten die hierbij horen te kunnen leveren. De grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in het kader van uw Boom uitgevers account is het uitvoeren van de overeenkomst met jou, om jou de functionaliteiten van het Boom uitgevers account te kunnen leveren.

 

Wanneer we eerder verstrekte gegevens zoals nieuwsbriefvoorkeuren automatisch koppelen aan jouw Boom uitgevers account, dan doen wij dit op basis van ons gerechtvaardigd belang om de dienstverlening voor jou zo gemakkelijk mogelijk te maken en je jouw voorkeuren zelf te laten beheren.

 

De gegevens die je opgeeft bij het aanmaken van een Boom uitgevers account of via andere functionaliteiten verstrekt, worden centraal opgeslagen door Boom en aan het Boom uitgevers account gekoppeld. Deze informatie kan ook gebruikt worden om gepersonaliseerde aanbiedingen te doen. Zie voor meer informatie, hierna onder D.

 

Wij kunnen jouw gegevens ook gebruiken voor analyse- en optimalisatiedoeleinden (op geaggregeerd niveau). De grondslag hiervoor het is het gerechtvaardigd belang van Boom om te begrijpen hoe klanten onze diensten gebruiken zodat we ze kunnen verbeteren en optimaliseren.

 

Jouw gegevens worden bewaard zo lang je account actief is. Voor de gegevens, die door middel van cookies zijn verkregen, verwijzen we jou voor de bewaartermijn naar de Cookieverklaring.

 

C. Bezoek aan een van onze websites/apps

Boom heeft verschillende websites en apps. Om het bezoek aan een van de website technisch mogelijk te maken, worden enkele technische gegevens automatisch verwerkt. Zo wordt datum en tijdstip van jouw bezoek, IP-adres, het type browser, het besturingssysteem dat je gebruikt en de pagina’s die je bezoekt.

 

De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst met jou, namelijk op jouw bezoek aan de website, en het gerechtvaardigd belang van Boom en derden om de website te beveiligen en fraude te voorkomen.

 

De technische gegevens worden na jouw bezoek verwijderd.

 

Ook verzamelt Boom informatie over jouw bezoek aan (een van) onze websites door middel van cookies en vergelijkbare technieken. Voor meer informatie hierover, verwijzen we je naar de Cookieverklaring.

 

D. Communicatie

Wij houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws, recent verschenen uitgaven en (gelijksoortige) producten of diensten van Boom uitgevers.

 

Nieuwsbrieven kunnen worden gepersonaliseerd op basis van de webwinkel of het (grove) onderwerp van de aankoop, bijvoorbeeld “psychologie” of “onderwijs”. Wanneer je een aankoop doet, is de grondslag het gerechtvaardigd belang van Boom uitgevers om je op de hoogte te houden van gelijksoortige producten en diensten (direct marketing). Ook kun je je zelfstandig abonneren op een bepaalde nieuwsbrief via een van onze websites door jouw e-mailadres op te geven. De juridische grondslag is dan toestemming. Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief door op de afmeldknop in de e-mail te klikken.

 

Nieuwsbrieven kunnen worden gepersonaliseerd door middel van cookies en vergelijkbare technieken zoals e-mailtracking. Door e-mailtracking kunnen wij zien of je onze e-mails opent en herkennen wij je wanneer je vanuit de e-mail doorklikt naar een website van Boom uitgevers. Op basis hiervan kunnen wij ook de frequentie van het sturen van nieuwsbrieven aanpassen. De grondslag voor cookies en vergelijkbare technieken zoals e-mailtracking is toestemming. De toestemming kan worden ingetrokken via de cookiebar (cookie-instellingen linksonder op de website).

 

Wanneer je je hebt afgemeld moeten wij tot vijf jaar na de laatst verzonden nieuwsbrief kunnen bewijzen dat wij een grond hadden voor de verzending. Daarom bewaren we de oorspronkelijke aanmelding tot vijf jaar na jouw afmelding. Wij sturen vanzelfsprekend geen e-mails meer na jouw afmelding.

 

E. Klantenservice

Als je contact opneemt met de klantenservice van Boom uitgevers, kunnen, afhankelijk van jouw vraag, gegevens worden verzameld zoals jouw naam, contactgegevens en jouw vraag of klacht. Afhankelijk van je verzoek zal de klantenservicemedewerker toegang verkrijgen tot informatie die nodig is om je verzoek te behandelen, zoals het nakijken van jouw bestelling of informatie in jouw Boom uitgevers account opvragen.

 

De gegevens die worden verzameld, worden gebruikt voor de beantwoording van jouw vraag. De grondslag hiervoor is uitvoering overeenkomst, namelijk de uitvoering van jouw verzoek of het gerechtvaardigd belang van Boom om klachten zo goed mogelijk te behandelen. Boom slaat jouw vraag op in haar centrale systeem om je in de toekomst beter van dienst te zijn en vervolgvragen goed te kunnen beantwoorden en om de beantwoording van jouw vraag of verzoek te kunnen analyseren. De grondslag hiervoor is het gerechtvaardigd belang van Boom uitgevers om haar dienstverlening te verbeteren en vragen zo goed en efficiënt mogelijk te beantwoorden.

 

Wanneer je een Boom uitgevers account hebt, bewaart Boom uitgevers jouw vraag vijf jaar nadat jouw account is gedeactiveerd. Indien je geen Boom uitgevers account hebt, wordt jouw vraag vijf jaar na beantwoording hiervan bewaard.

 

F. Promotionele acties

Boom uitgevers kan online acties en prijsvragen organiseren. Als je hieraan mee doet, verwerkt Boom jouw contactgegevens om jouw deelname te verwerken, ter uitvoering van de actie. Ook kan Boom uitgevers, wanneer je hiervoor toestemming geeft, de verzamelde gegevens gebruiken voor personaliseerde marketinguitingen. De grondslag hiervoor is jouw toestemming.

 

Gegevens verzameld door middel van acties worden in beginsel maximaal tot een jaar nadat de actie heeft plaatsgevonden bewaard, en wanneer je toestemming geeft tot je jouw toestemming intrekt.

 

G. Sociale media

Boom uitgevers is actief op sociale media. Als je Boom uitgevers volgt op sociale media, via sociale media een bericht stuurt of een uiting doet over Boom uitgevers, kan Boom uitgevers toegang krijgen tot jouw openbare profielinformatie.

 

Boom uitgevers kan ook gebruik maken van socialemedia-targeting door middel van het selecteren van relevante doelgroepen. Wij delen hiervoor zelf geen persoonsgegevens met aanbieders van sociale media. Wel ontvangen we geaggregeerde demografische gegevens over de personen aan wie onze advertenties zijn getoond en die erop hebben geklikt. Voor deze verwerking zijn wij gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke met de betreffende aanbieder van sociale media. Meer informatie vind je in de privacyverklaring van deze aanbieders. De grondslag is het gerechtvaardigd belang van Boom om (beperkt) marketingactiviteiten te ontplooien en haar bereik te vergroten.

 

Boom uitgevers kan het bereik van haar socialemedia-activiteiten analyseren om haar dienstverlening te verbeteren. De grondslag hiervan is het gerechtvaardigd belang van Boom uitgevers om haar dienstverlening te verbeteren.

 

Boom uitgevers kan gebruikmaken van het Facebook-pixel. Door middel van deze pixel kan informatie worden verzameld over hoe een gebruiker de website gebruikt en kan gebruikt worden om op Facebook de meest relevante advertenties te tonen aan een specifieke gebruiker. Meer informatie vind je in de

Cookieverklaring.

 

Ook kun je in bepaalde gevallen met een socialemedia-account inloggen op onze diensten. Wanneer je dit doet, kunnen wij – afhankelijke van jouw instellingen - jouw socialemediaprofiel ontvangen, met contactgegevens, interesses en contactpersonen. Op de website van de betreffende socialemediadienst kun je hierover meer informatie vinden.

 

H. Markt- en klanttevredenheidsonderzoek

Boom uitgevers kan marktonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren bijvoorbeeld door je uit te nodigen een (korte) vragenlijst in te vullen.

 

De grondslag voor deze verwerking is, voor zover je besluit hieraan mee te werken, het gerechtvaardigd belang van Boom uitgevers om haar dienstverlening te verbeteren.

 

Gegevens verzameld door middel onderzoeken worden in beginsel alleen geaggregeerd bewaard.

 

I. Evenementen

Boom uitgevers kan evenementen organiseren. Wanneer je je hiervoor registreert kunnen wij bepaalde gegevens verwerken, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en bijvoorbeeld dieetwensen.

 

De grondslag voor deze verwerking is, uitvoering van de overeenkomst met jou, namelijk het mogelijk maken van jouw deelname aan het evenement.

 

J. Wanneer je aan ons levert

Wij verzamelen persoonsgegevens van onze leveranciers, waaronder ook onze auteurs, redacteuren, vertalers, illustratoren en andere freelancers, zoals naam-, adres-, woonplaatsgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, functie van de leverancier, bedrijfsnaam of naam instelling van de leverancier, gegevens over de omvang van het bedrijf en de sector waarin het bedrijf of de instelling actief is, BTW-nummer en KVK-nummer, contractgegevens, financiële gegevens zoals bankrekeningnummer. Van auteurs die voor Boom uitgevers werken, verwerken we ook BSN en geboortedatum.

 

We verwerken de gegevens van leveranciers om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Ook verwerken we bepaalde gegevens om te voldoen aan administratieve en wettelijke verplichtingen. In geval van een geschil kunnen wij gegevens verwerken op grond van het gerechtvaardigd belang van Boom uitgevers om haar belangen (in rechte) te behartigen. Ook kan Boom andere gerechtvaardigde belangen hebben om jouw gegevens te verwerken, zoals beveiligingsdoeleinden, ons zakelijk belang om schulden te incasseren en dubieuze debiteuren te screenen, en ons belang om betere diensten te verlenen en op jou afgestemde aanbiedingen te kunnen doen. Waar wij jouw persoonsgegevens verwerken voor onze gerechtvaardigde belangen, heb je het recht om op elk moment hiertegen bezwaar te maken op grond redenen die met jouw specifieke situatie verband houden. Zie hierna onder 9.

4. Hoe komen wij aan uw gegevens?

We verzamelen de hiervoor vermelde categorieën van persoonsgegevens op de volgende manieren:

 

a. Gegevens die je aan ons hebt verstrekt

Wanneer je een product of dienst bij ons afneemt, een Boom uitgevers account aanmaakt, je inschrijft voor de ontvangst van een nieuwsbrief, je registreert voor de docentenservice of één van onze evenementen of deelneemt aan een promotionele actie.

 

b. Gegevens die door ons automatisch worden verzameld

Gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;

 

Gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop je er gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;

 

Locatiegegevens afkomstig van jouw apparatuur of afgeleid van jouw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer je een bepaalde dienst gebruikt;

 

Meer informatie hierover is te lezen in het cookiebeleid op onze website of de mobiele apps die je gebruikt.

 

c. Persoonsgegevens die wij van commerciële partners ontvangen

Boom uitgevers kan informatie over jou ontvangen van commercieel beschikbare bronnen, die met jouw toestemming bepaalde gegevens van jou aan ons mogen verstrekken. Wij ontvangen bijvoorbeeld gegevens van BME Onderzoek BV (Lisweb) betreffende docenten en onder meer het vak dat zij onderwijzen en de school waar zij werkzaam zijn. BME Onderzoek verstrekt alleen die gegevens aan ons ten aanzien waarvan zij een geldige grondslag voor de verstrekking heeft.

 

d. Persoonsgegevens die wij ontvangen van de provider van jouw sociale netwerk,h etgeen wel afhankelijk is van jouw instellingen voor sociale netwerken. Als je bijvoorbeeld met een socialemedia-account inlogt op onze diensten, kunnen wij – afhankelijke van jouw instellingen - jouw socialemediaprofiel ontvangen, met contactgegevens, interesses en contactpersonen. Op de website van het betreffende platform kun je hierover meer informatie vinden, zoals het privacybeleid van de provider en over het wijzigen van jouw instellingen.

5. Gegevensverstrekking aan derden

a. Intern: binnen de groep van Boom uitgevers

Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven kunnen binnen de groep persoonsgegevens worden uitgewisseld ten behoeve van verantwoordelijke en efficiënte bedrijfsvoering, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsprocessen en intern beheer, beveiliging en marketing, uitsluitend voor zover dit mogelijk is op grond van de wet. Voor zover er sprake is van gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen een werkmaatschappij en Koninklijke Boom uitgevers BV, kun je jouw rechten onverkort uitoefenen op de wijze zoals beschreven onder 9.

 

b. Externe verwerkers

Boom uitgevers kan gebruik van diensten van derde partijen om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. Deze partijen treden op als verwerker en hebben met Boom uitgevers een verwerkersovereenkomst gesloten. 

 

Boom maakt gebruikt van Google Analytics 4 voor het analyseren van website gebruik en statistieken. Hierbij worden geen persoonsgegevens verzameld. Ook jouw IP-adres wordt niet vastgelegd of gekoppeld aan deze gebruiksgegevens. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

c. Andere partijen

Jouw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derde partijen (geen verwerkers), omdat we een overeenkomst met je moeten uitvoeren of als dat nodig is om de afspraken met jou na te komen, bijvoorbeeld verzendpartijen. Zij zijn zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken.

 

Voor het gebruik dat Boom uitgevers maakt van sociale media is Boom uitgevers gezamenlijk verantwoordelijk met het betreffende socialemediabedrijf. Voor de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn, kan je ervoor kiezen om jouw rechten uit te oefenen door contact op te nemen met Boom uitgevers en/of het betreffende platform. Sociale media kunnen zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk zijn voor verder verwerking of andere gegevensverwerkingen, bijvoorbeeld voor gebruik van het betreffende platform.

 

Indien Boom uitgevers hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Voor het overige verstrekt Boom uitgevers alleen gegevens aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of dit noodzakelijk is in het kader van de gerechtvaardigde belangen van Boom uitgevers of derden.

6. Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen

In beginsel worden jouw persoonsgegevens niet doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Soms gebeurt dit echter wel in het kader van onze dienstverlening of het leveren van producten. Boom uitgevers zorgt er in alle gevallen voor dat een dergelijke doorgifte alleen gebeurt wanneer dit op grond van de toepasselijke (Europese) privacyregelgeving is toegestaan bijvoorbeeld omdat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of gebruik wordt gemaakt van een daartoe bestemd ongewijzigd modelcontract, goedgekeurd door de Europese Commissie (hierna: “EC Modelcontract”).

 

Voor meer informatie over de waarborgen voor internationale doorgifte kun je contact met ons opnemen.

7. Beveiliging

Boom heeft adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

 

Boom maakt voor al haar systemen en ICT-diensten gebruikt van gespecialiseerde partijen zoals datacenters en ICT-leveranciers. Deze partijen leveren passende fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor al jouw gegevens. De betrokken leveranciers beschikken over de relevante ISO- en NEN-certificeringen en nemen aanvullend alle maatregelen die naar de huidige stand der techniek van deze gespecialiseerde partners kunnen en mogen worden verwacht.

 

Naast de beveiligingsmaatregelen die aan onze kant worden genomen, zoals de versleuteling van jouw gegevens, raden we je aan om zorgvuldig een wachtwoord te selecteren en ervoor te zorgen dat jouw inloggegevens geheim blijven.

8. Overdracht van een onderneming

In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van Boom uitgevers worden overdragen aan een derde partij of kan Boom uitgevers fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw per-soonsgegevens worden doorgegeven aan derde partij. Wij zullen je in een dergelijk geval informeren. 

9. Jouw rechten

Je kunt op elk moment een beroep doen op alle rechten die je volgens de toepasselijke privacywetgeving heeft, zoals (a) inzage vragen in de gegevens die Boom uitgevers over jou verzamelt, (b) rectificatie van deze gegevens (c) het laten verwijderen van jouw persoonsgegevens, (d) het beperken van de verwerking van jouw gegevens, (e) het recht op de overdraagbaarheid van jouw gegevens en (f) bezwaar maken tegen verwerking van jouw gegevens.

 

a. Recht op inzage

Je mag ons vragen of wij jouw persoonsgegevens verwerken en, indien dit het geval is, een overzicht van de verwerkte (categorieën) van gegevens aanvragen. Wanneer wij inzage in deze gegevens verstrekken, geven wij jou ook extra informatie, zoals het doel van de gegevensverwerking.

 

b. Recht op rectificatie

Je hebt het recht jouw gegevens te (laten) wijzigen indien deze niet juist en/of volledig zijn. Op verzoek corrigeren we onjuiste persoonsgegevens en vullen we onvolledige persoonsgegevens aan, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Indien van toepassing, kun je ook via jouw gebruikersaccount de daar door jou zelf ingevoerde persoonsgegevens wijzigen.

 

c. Recht op verwijdering

Je hebt ook het recht om jouw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden (zoals in artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschreven) uit onze systemen te laten verwijderen.

 

d. Recht op beperking van verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te laten stopzetten. In artikel 18 van AVG staat beschreven in welke gevallen dit mogelijk is.

 

e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat je ons mag vragen jouw persoonsgegevens, indien technisch mogelijk, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

 

f. Recht op bezwaar

Je hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat je ons mag vragen te stoppen met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit is van toepassing indien ‘gerechtvaardigd belang’ de rechtsgrond voor verwerking vormt.

 

Je kunt op elk moment kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Je kunt je voor nieuwsbrieven van Boom uitgevers afmelden via de in de betreffende nieuwsbrief opgenomen afmeldlink. Daarnaast kun je je altijd per mail afmelden voor gebruik van jouw gegevens voor direct marketing doeleinden via privacy@boom.nl. We streven ernaar binnen twee weken jouw afmelding voor het gebruik van jouw postadres, e-mailadres of telefoonnummer te verwerken. Het kan daardoor voorkomen dat je nog enkele berichten ontvangt nadat jij je hebt afgemeld.

 

Daarnaast kun je op elk moment een door jou gegeven toestemming voor verwerking intrekken door bijvoorbeeld op de afmeldlink in de e-mail te klikken of door jouw communicatievoorkeuren in jouw account aan te passen.

 

Indien je van een van de hierboven genoemde mogelijkheden gebruik wil maken, dan kun je dat

 

per e-mail doen 

via: privacy@boom.nl

 

of schriftelijk per post via:

 

Koninklijke Boom uitgevers BV

t.a.v. Klantregistratie

Stationsweg 66

7941 HG Meppel

 

Om er zeker van te zijn dat we met de juiste persoon te maken hebben, kunnen we aan je vragen je verzoek te bevestigen via het aan jou account gekoppelde e-mailadres of in een telefoongesprek met ons en/of bij twijfel kunnen wij je vragen een kopie van jouw geldige paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs mee te sturen met jouw verzoek.

 

Er kunnen zich situaties voordoen waarin we jouw rechten zoals die hierboven staan beschreven, kunnen weigeren of beperken. In dat geval beoordelen we zorgvuldig of een dergelijke uitzondering van toepassing is en zullen wij je hierover informeren. We kunnen bijvoorbeeld weigeren (sommige van) jouw persoonsgegevens te verwijderen als verwerking van dergelijke gegevens nog nodig is om aan uitvoering van de overeenkomst of aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Indien je vragen of klachten hebt of wilt reageren op dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen per telefoon of via privacy@boom.nl. Verder heb je het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl in Den Haag.

 

Jouw rechten indien Boom uitgevers verwerker is

Je zult je met jouw verzoek moeten wenden tot de betreffende verantwoordelijke. Als Boom uitgevers op instructie van een verantwoordelijke betrokken is bij het afhandelen van een verzoek om inzage, correctie en verwijdering van gegevens, zal zij overeenkomstig het beleid van de betreffende verantwoordelijke handelen.

10. Contact

Heb je vragen over de manier waarop Boom uitgevers met jouw gegevens omgaat, dan kun je contact opnemen met Boom uitgevers via privacy@boom.nl.