Inburgeren en examens

Veel mensen die naar Nederland emigreren moeten verplicht een of meerdere examens afleggen. Sommigen moeten dit al in hun thuisland doen en anderen doen een examen als ze in Nederland zijn. Welke examens zijn er? Wanneer is welk examen verplicht? En hoe kunt u zich het beste voorbereiden op deze examens?

Basisexamen inburgering in het buitenland: A1-niveau

Als u bij uw partner of echtgenoot in Nederland wilt wonen of als u geestelijk bedienaar bent moet u het basisexamen inburgering in het buitenland succesvol afleggen in uw thuisland om een verblijfsvergunning te krijgen. Dit examen toetst uw kennis van de Nederlandse samenleving en uw spreekvaardigheid en leesvaardigheid in het Nederlands. U moet in het Nederlands kunnen spreken en lezen op taalniveau A1. Om u goed voor te bereiden op dit examen kunt u het pakket Naar Nederland gebruiken. Dit pakket is beschikbaar in 34 talen en is speciaal ontwikkeld om u goed voor te bereiden op het basisexamen inburgering in het buitenland.

 

Lees meer over het basisexamen inburgering in het buitenland op de website van de IND >

 

Inburgeringsexamen: A2-niveau

Mensen die van buiten de Europese Unie, IJsland, Kroatië, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland komen en voor langere tijd in Nederland komen wonen zijn volgens de wet verplicht om de Nederlandse taal te leren en om te leren hoe de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt werken. Dit heet inburgeren. Om aan te tonen dat u voldoende kennis heeft van de Nederlandse taal en van de samenleving moet u een examen afleggen. De meeste mensen doen het inburgeringsexamen. Dit examen toetst of u op A2-niveau kunt lezen, luisteren, schrijven en spreken in het Nederlands. Daarnaast bevat het examen de onderdelen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Als u na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig bent geworden is het ondertekenen van een participatieverklaring een verplicht onderdeel van het examen. U legt het examen af in Nederland.

 

Lees meer over het inburgeringsexamen en hoe u zich hierop kunt voorbereiden in het dossier Inburgeren >

 

Staatsexamen NT2 Programma I en II (B1-niveau en B2-niveau)

Door het Staatsexamen NT2 met succes af te leggen kunt u aantonen dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst om een opleiding te volgen of te werken. U kunt het Staatsexamen NT2 ook afleggen als u moet inburgeren, in plaats van het inburgeringsexamen. Er zijn twee niveaus: voor het Staatsexamen NT2 Programma I moet u de Nederlandse taal op B1-niveau beheersen; voor Programma II moet u B2-niveau hebben. Het hangt af van uw situatie, uw doel en uw Nederlandse taalvaardigheid voor welk examenprogramma u kiest. U legt deze examens af in Nederland.

 

Lees meer over het Staatsexamen NT2 en hoe u zich hierop kunt voorbereiden in het dossier Staatsexamen NT2 >

Iedereen die moet inburgeren moet ook twee examens doen die gaan over kennis van de Nederlandse samenleving: het KNM-examen en het ONA-examen.

Kennis van de Nederlandse samenleving: het KNM-examen en het ONA-examen

Iedereen die verplicht is om in te burgeren, moet naast de examenonderdelen Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken ook het examen Kennis van de Nederlandse Samenleving maken. Dit examen bestaat uit twee onderdelen: het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Deze examens zijn een vast onderdeel van het inburgeringsexamen. Als u een van de twee Staatsexamen-programma’s gaat doen om te voldoen aan uw inburgeringsplicht, moet u het KNM-examen en het ONA-examen apart afleggen; deze examens zijn geen vast onderdeel van het Staatsexamen NT2. U legt deze examens af in Nederland.

 

Lees meer over het KNM-examen en het ONA-examen en hoe u zich hierop kunt voorbereiden in het dossier Inburgeren >

Nieuw onderdeel van het inburgeringsexamen: de participatieverklaring

Voor mensen die na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn geworden bevat het inburgeringsexamen een extra onderdeel: de participatieverklaring. Met de participatieverklaring geeft u aan dat u begrijpt welke waarden belangrijk zijn in Nederland. U bereidt zich voor op het ondertekenen van de participatieverklaring tijdens een workshop van 1 of meer dagen. Deze workshops worden georganiseerd door de gemeente waarin u woont.

Examentabel Engels