Gratis bezorgd binnen NL vanaf € 20,-
Meest complete NT2-assortiment
Wereldwijde verzending
Terug naar dossier

Inburgeren en examens

Veel mensen die naar Nederland emigreren, moeten verplicht één of meerdere examens afleggen. Sommigen moeten dit al in hun thuisland doen en anderen doen een examen als ze in Nederland zijn. Welke examens zijn er? Wanneer is welk examen verplicht? En hoe kun je je het beste voorbereiden op deze examens?

 

LET OP! Per 1  januari 2022 geldt een nieuwe wet inburgering, lees hier alles over deze nieuwe wet. De informatie op deze pagina gaat over de oude wet inburgering en geldt alleen voor mensen die voor 1 januari 2022 inburgeringsplichtig zijn geworden.

Basisexamen inburgering in het buitenland: A1-niveau

Als je bij jouw partner of echtgenoot in Nederland wilt wonen of als je geestelijk bedienaar bent moet je het basisexamen inburgering in het buitenland succesvol afleggen in jouw thuisland om een verblijfsvergunning te krijgen. Dit examen toetst jouw kennis van de Nederlandse samenleving en jouw spreekvaardigheid en leesvaardigheid in het Nederlands. Je moet in het Nederlands kunnen spreken en lezen op taalniveau A1. Om je goed voor te bereiden op dit examen kun je het pakket Naar Nederland gebruiken. Dit pakket is beschikbaar in 34 talen en is speciaal ontwikkeld om je goed voor te bereiden op het basisexamen inburgering in het buitenland.

 

Lees meer over het basisexamen inburgering in het buitenland op de website van de IND >

 

Inburgeringsexamen: A2-niveau

Mensen die van buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland komen en voor langere tijd in Nederland komen wonen zijn volgens de wet verplicht om de Nederlandse taal te leren en om te leren hoe de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt werken. Dit heet inburgeren. Om aan te tonen dat je voldoende kennis hebt van de Nederlandse taal en van de samenleving moet je een examen afleggen. De meeste mensen doen het inburgeringsexamen. Dit examen toetst of je op A2-niveau kunt lezen, luisteren, schrijven en spreken in het Nederlands. Daarnaast bevat het examen de onderdelen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Als je moet inburgeren onder de Wet 2013, doe je het onderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) in plaats van de MAP. Als je na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig bent geworden is het ondertekenen van een participatieverklaring een verplicht onderdeel van het examen. Je legt het examen af in Nederland.

 

Staatsexamen NT2 Programma I en II (B1-niveau en B2-niveau)

Door het Staatsexamen NT2 met succes af te leggen kun je aantonen dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst om een opleiding te volgen of te werken. Je kunt het Staatsexamen NT2 ook afleggen als je moet inburgeren, in plaats van het inburgeringsexamen. Er zijn twee niveaus: voor het Staatsexamen NT2 Programma I moet je de Nederlandse taal op B1-niveau beheersen; voor Programma II moet je B2-niveau hebben. Het hangt af van jouw situatie, je doel en je Nederlandse taalvaardigheid voor welk examenprogramma je kiest. Je legt deze examens af in Nederland.

 

Lees meer over het Staatsexamen NT2 en hoe je je hierop kunt voorbereiden in het dossier Staatsexamen NT2 >

Iedereen die moet inburgeren moet ook twee examens doen die gaan over kennis van de Nederlandse samenleving: het KNM-examen en de MAP (voorheen ONA).

Kennis van de Nederlandse samenleving: het KNM-examen en de MAP

Iedereen die verplicht is om in te burgeren, moet naast de examenonderdelen Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken ook het examen Kennis van de Nederlandse Samenleving maken. Dit examen bestaat uit twee onderdelen: het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Deze examens zijn een vast onderdeel van het inburgeringsexamen. Als je een van de twee Staatsexamen-programma’s gaat doen om te voldoen aan jouw inburgeringsplicht, moet je het KNM-examen en de MAP apart afleggen; deze examens zijn geen vast onderdeel van het Staatsexamen NT2. Je legt deze examens af in Nederland.

 

Nieuw onderdeel van het inburgeringsexamen: de participatieverklaring

Voor mensen die na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn geworden bevat het inburgeringsexamen een extra onderdeel: de participatieverklaring. Met de participatieverklaring geef je aan dat je begrijpt welke waarden belangrijk zijn in Nederland. Je bereidt je voor op het ondertekenen van de participatieverklaring tijdens een workshop van 1 of meer dagen. Deze workshops worden georganiseerd door de gemeente waarin je woont.

Examentabel Engels