Gratis bezorgd binnen NL vanaf € 20,-
Meest complete NT2-assortiment
Wereldwijde verzending
Terug naar overzicht
Wat is analfabetisme?

Wat is analfabetisme? Wat is analfabetisme?

Analfabetisme duidt op het niet in de moedertaal noch in een andere taal kunnen lezen of schrijven ofwel de mate waarin ongeletterdheid in een samenleving voorkomt. Lees meer over analfabeten, niet-gealfabetiseerden, laaggeletterden en anders-gealfabetiseerden.

Wat is alfabetiseren?

Wat is alfabetiseren? Wat is alfabetiseren?

Alfabetiseren is het letters leren lezen en schrijven om vervolgens ook woordjes en zinnen te kunnen schrijven en eenvoudige teksten te kunnen lezen. Voor Nederlandstalige analfabeten betekent dit letters leren lezen en schrijven in de moedertaal en voor anders-gealfabetiseerden in het Latijns schrift. 

DigLin+

DigLin+ DigLin+

DigLin+ is een alfabetiseringsmethode en methode taalverwerving die inzet op een manier van leren waarin autonomie en een digitale leeromgeving met beeld en geluid de belangrijkste rol spelen. DigLin+ blijkt in de praktijk zeer effectief en is daarom razend populair.

Alfabetiseren in de NT2-les

Alfabetiseren in de NT2-les Alfabetiseren in de NT2-les

Moeilijk maar niet onmogelijk

Jij leest deze letters en weet welke klanken daarbij horen en andersom kun je bij het horen van gesproken taal de klanken omzetten naar letters. Dat is een vaardigheid die velen al op jonge leeftijd hebben geleerd op de basisschool. Voor een groot deel van de NT2-cursisten is dit echter onbekend terrein; zij hebben nooit leren lezen en schrijven en kunnen de klank-tekenkoppeling niet maken. Zij zijn analfabeet. Maar hoe zit het dan met het leren van een tweede taal?

Het belang van alfabetiseren Het belang van alfabetiseren

Mensen die niet kunnen lezen en schrijven ervaren moeilijkheden bij dagelijkse zaken zoals bijvoorbeeld contact met de school of huisartsbezoek. Ze hebben geen toegang tot allerlei informatie, raken sneller geïsoleerd en maken minder kans op de arbeidsmarkt. Bovendien vormt voor anderstaligen analfabetisme een drempel om een nieuwe taal te leren. Alfabetiseren helpt hen om te integreren in de maatschappij.

Signalering en hulp Signalering en hulp

Hoe herken je laaggeletterdheid? En hoe kun je helpen? Lees hier meer.

Woordenschattoets Alfa Woordenschattoets Alfa

Met deze laagdrempelinge toets kun je de receptieve woordenschatomvang van jouw alfa-cursisten inschatten. De toets bestaat uit 60 vragen, waarbij de cursist het woord dat hij te horen krijgt moet koppelen aan de juiste afbeelding. 
Woordenschattoets Nederlands - Alfa
€ 6,50

Lesmateriaal Lesmateriaal

Boom NT2 biedt diverse lesmiddelen aan waarmee je een cursist optimaal begeleid bij het leren van het Latijnse schrift. Geschikt voor zowel anderstaligen als Nederlandstaligen.

Alfaschrift Alfaschrift

Alfaschrift  is een cursus schriftbeheersing die zich richt op het leren schrijven van de letters van het Latijnse schrift. De cursisten leren stap voor stap schrijven met een blokschrift. In het vervolg Verder met Alfaschrift  wordt gewerkt aan een vloeiend en goed leesbaar blokschrift.


Inclusief extra materiaal voor cursisten en docenten.