Gratis bezorgd binnen NL vanaf € 20,-
Meest complete NT2-assortiment
Wereldwijde verzending
Wegens onderhoud zullen Boom NT2 en NT2school enkele minuten niet beschikbaar zijn op woensdag 24 april om 21.00. Onze excuses voor het ongemak.
×
Terug naar dossier Het belang van alfabetisering

Het belang van alfabetisering

Mensen die niet kunnen lezen en schrijven ervaren moeilijkheden bij dagelijkse zaken. In dit artikel lees je meer over het belang van alfabetisering.

Mensen die niet kunnen lezen en schrijven, hebben geen toegang tot allerlei informatie. Alfabetisering is van groot belang voor werk, inkomen, gezondheid en gezin.

 

Werk

Een betere taal- en rekenvaardigheid versterkt iemands positie op de arbeidsmarkt. Mensen die kunnen lezen en schrijven, vinden sneller een baan. Bovendien kunnen zij zelfstandiger en veiliger hun werk uitvoeren. Wist je dat 10% van de bedrijfsongevallen in de procesindustrie het gevolg zijn van taalproblemen?

Naast het belang van alfabetisme, hebben technologische veranderingen ervoor gezorgd dat ook digitale vaardigheden steeds belangrijker worden. 

 

Inkomen

Voor het regelen van geldzaken is het belangrijk om goed te kunnen lezen en schrijven. Voor laaggeletterden is het een extra grote uitdaging om rekeningen te begrijpen, toeslagen aan te vragen en een overzicht van inkomsten en uitgaven bij te houden. Om financieel zelfredzaam te zijn, is kunnen lezen en schrijven van groot belang. Ook hier worden vanwege digitalisering de digitale vaardigheden steeds belangrijker.

 

Gezondheid

Het kunnen lezen van een bijsluiter van medicatie is soms best een flinke klus, ook voor niet-laaggeletterden. Laaggeletterden beheersen niet de vaardigheden om goed om te gaan met informatie over gezondheid, ziekte en zorg. Ze lopen een groter risico op een slechte gezondheid en gaan vaker naar de huisarts en het ziekenhuis dan niet-laaggeletterden. Ook voor onze gezondheid is geletterdheid daarom van groot belang.

 

Gezin

Taalstimulering en ouderbetrokkenheid spelen een belangrijke rol in het  schoolsucces van kinderen. De mate van geletterdheid van de ouders is hierdoor van invloed op de mate van geletterheid van het kind. Kinderen van ouders die laaggeletterd zijn, hebben een grotere kans om dit zelf ook te worden. Alfabetisering van laaggeletterde ouders is dan ook van groot belang voor hun kinderen. Laaggeletterde ouders zien dit zelf als een van de belangrijkste redenen om te leren lezen en schrijven.

 

Bron: Stichting Lezen en Schrijven