Gratis bezorgd binnen NL vanaf € 20,-
Meest complete NT2-assortiment
Wereldwijde verzending
Terug naar dossier Wat is analfabetisme?

Wat is analfabetisme?

In artikelen en gesprekken over geletterdheid worden vaak de termen analfabeet, laaggeletterde en anders-alfabeet gebruikt. Het verschil tussen deze termen wordt hieronder toegelicht.

Analfabeet, laaggeletterde of anders-alfabeet?

De term analfabeet wordt gebruikt om aan te geven dat een persoon niet kan lezen of schrijven in zowel de moedertaal als in een andere taal. 

 

De term laaggeletterde wordt gebruikt om aan te geven dat een persoon moeite heeft met taal en/ of rekenen. Dit gaat vaak gepaard met weinig digitale vaardigheden. Een laaggeletterde kan wel lezen, schrijven en/ of rekenen, maar beheerst niet het minimale niveau dat nodig is voor een startkwalificatie om te kunnen meedoen in de samenleving. Dit niveau is vastgesteld op niveau 2F, wat overeenkomt met het eindniveau van het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) of mbo niveau 2 of 3. Een laaggeletterde heeft dus een taalniveau lager dan niveau 2F. Deze persoon kan bijvoorbeeld niet zelf een treinkaartje kopen, een bijsluiter van medicijnen lezen of een formulier invullen. 

 

De term anders-alfabeet wordt gebruikt om aan te geven dat een persoon niet kan lezen in het Latijns schriftsysteem, maar wel in een ander schrift, bijvoorbeeld het Arabisch schrift.

Verder lezen?

Ben je alfa-NT2 docent of help je iemand die moet alfabetiseren? Het team van Boom uitgevers NT2 ontwikkelt continu, samen met experts, eigentijds en effectief lesmateriaal,  waarmee we iedereen een passend traject bieden. Lees ook over de leerlijnen in de dossiers DigLin+AAPof Alfabetiseren en Verder met Alfabetiseren.