Wat is analfabetisme?

Wat is analfabetisme?

Analfabetisme duidt op het niet in de moedertaal noch in een andere taal kunnen lezen of schrijven ofwel de mate waarin ongeletterdheid in een samenleving voorkomt.

Analfabeet, laaggeletterd of anders-alfabeet?
Een analfabeet of niet-gealfabetiseerde is iemand die niet bekend is met het alfabet ofwel ongeletterd is en niet kan lezen en schrijven.

 

Een laaggeletterde is een persoon die wel kan lezen en schrijven, maar op zeer laag niveau. Dit niveau is vastgesteld op eind vmbo of niveau mbo-2/3. Binnen de standaarden en eindtermen volwasseneneducatie spreekt men over niveau 2F. Laaggeletterden beheersen de vaardigheden lezen en schrijven niet goed genoeg om te kunnen functioneren in de samenleving. Iemand kan bijvoorbeeld niet zelf een treinkaartje kopen, bijsluiters van medicijnen lezen of formulieren invullen.

 

Een anders-alfabeet is een persoon die niet kan lezen en schrijven in het Latijns schrift, maar wel in een ander schrift, bijvoorbeeld in Arabisch schrift.

Verder lezen?

Bent u alfa-NT2 docent of helpt u iemand die moet alfabetiseren? Het team van Boom uitgevers NT2 ontwikkelt continu, samen met experts, eigentijds en effectief lesmateriaal,  waarmee we iedereen een passend traject bieden. Lees ook over de leerlijnen in de dossiers DigLin+AAPof Alfabetiseren en Verder met Alfabetiseren.