Free shipping within the Netherlands above € 20,-
The most complete NT2 webshop
Worldwide shipping
Volver al informe Hoe kies je een lesmethode?

Hoe kies je een lesmethode?

Veel factoren spelen een rol wanneer je een lesmethode kiest. Het opleidingsniveau van jouw cursisten, het streefniveau en het doel van de NT2-lessen (bijvoorbeeld het halen van het Staatsexamen NT2) bepalen onder meer welke methode de juiste is voor jouw les. Maar hoe verhouden de beschikbare leerlijnen zich tot elkaar? En waarom zijn er binnen leerlijnen verschillende lesmethodes? Op deze pagina leggen we uit wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de twee leerlijnen van Boom NT2: De Delftse methode en NT2 op maat

Leerlijn De Delftse methode

Zijn jouw lessen gericht op de algemene taalontwikkeling van jouw cursisten, met als voornaamste doel praktische communicatie in het Nederlands? Bij De Delftse methode ligt de focus op het kunnen verstaan, spreken, schrijven en lezen van het Nederlands. De Delftse methode bestaat uit cursussen voor lageropgeleiden en cursussen voor midden- tot hogeropgeleiden. Met de cursussen uit deze leerlijn kunnen cursisten zelfstandig en in groepsverband Nederlands leren tot niveau B2.


Bekijk alle uitgaven van De Delftse methode >

 

Leerlijn NT2 op maat

Stapsgewijs toewerken naar Staatsexamen NT2 Programma I of II kan met de leerlijn NT2 op maat. De leerlijn bestaat uit cursussen voor middenopgeleiden en hogeropgeleiden en is zeer geschikt voor gebruik in groepen. Kies op basis van het opleidingsniveau en het streefniveau van jouw cursisten een van de vijf lesmethodes en geef jouw cursisten de best mogelijke voorbereiding op het Staatsexamen.

 

Bekijk alle uitgaven van NT2 op maat

De Delftse methode is vooral gericht op praktische communicatie, terwijl je met de leerlijn NT2 op maat stapsgewijs toewerkt naar het Staatsexamen NT2

Alle leerlijnen van Boom NT2 in beeld

Naast De Delftse methode en NT2 op maat vind je bij Boom NT2 ook de nieuwe digitale lesmethode LINK, lesmethodes voor kinderen en jongeren en alfabetiseringsmethodes. In het onderstaande overzicht zie je in een oogwenk wat de doelgroepen en streefniveaus van al onze methodes zijn.

Infographic leerlijnen

 

Verder lezen

Hoe houd je jouw vakkennis op peil? Lees je tijdschriften, boeken of ga je naar studiemiddagen? Op de pagina ‘Deskundigheidsbevordering’ vind je verschillende manieren om jouw beroepsuitoefening actueel te houden. 

Continue leyendo