Hoe kies je een lesmethode?

Veel factoren spelen een rol wanneer u een lesmethode kiest. Het opleidingsniveau van uw cursisten, het streefniveau en het doel van de NT2-lessen (bijvoorbeeld het halen van het Staatsexamen NT2) bepalen onder meer welke methode de juiste is voor uw les. Maar hoe verhouden de beschikbare leerlijnen zich tot elkaar? En waarom zijn er binnen leerlijnen verschillende lesmethodes? Op deze pagina leggen we uit wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de twee leerlijnen van Boom NT2: De Delftse methode en NT2 op maat

Leerlijn De Delftse methode

Zijn uw lessen gericht op de algemene taalontwikkeling van uw cursisten, met als voornaamste doel praktische communicatie in het Nederlands? Bij De Delftse methode ligt de focus op het kunnen verstaan, spreken, schrijven en lezen van het Nederlands. De Delftse methode bestaat uit cursussen voor lageropgeleiden en cursussen voor midden- tot hogeropgeleiden. Met de cursussen uit deze leerlijn kunnen cursisten zelfstandig en in groepsverband Nederlands leren tot niveau B2.


Bekijk alle uitgaven van De Delftse methode >

 

Leerlijn NT2 op maat

Stapsgewijs toewerken naar Staatsexamen NT2 Programma I of II kan met de leerlijn NT2 op maat. De leerlijn bestaat uit cursussen voor middenopgeleiden en hogeropgeleiden en is zeer geschikt voor gebruik in groepen. Kies op basis van het opleidingsniveau en het streefniveau van uw cursisten een van de vijf lesmethodes en geef uw cursisten de best mogelijke voorbereiding op het Staatsexamen.

 

Bekijk alle uitgaven van NT2 op maat

De Delftse methode is vooral gericht op praktische communicatie, terwijl u met de leerlijn NT2 op maat stapsgewijs toewerkt naar het Staatsexamen NT2

Alle leerlijnen van Boom NT2 in beeld

Naast De Delftse methode en NT2 op maat vindt u bij Boom NT2 ook de nieuwe digitale lesmethode LINK, lesmethodes voor kinderen en jongeren en alfabetiseringsmethodes. In het onderstaande overzicht ziet u in een oogwenk wat de doelgroepen en streefniveaus van al onze methodes zijn.

Infographic leerlijnen

 

Verder lezen

Hoe houdt u uw vakkennis op peil? Leest u tijdschriften, boeken of gaat u naar studiemiddagen? Op de pagina ‘Deskundigheidsbevordering’ vindt u verschillende manieren om uw beroepsuitoefening actueel te houden. 

Lees meer