Wat houdt het ONA-examen in?

Wat houdt het ONA-examen in?

Voorbereiding, portfolio en eindgesprek

Het doel van het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) is dat u inzicht krijgt in hoe u in Nederland werk kunt vinden dat bij u past en hoe u dit werk kunt behouden op de lange termijn.


Het volledige ONA-traject bestaat uit drie delen: de voorbereidende fase, het portfolio en 64 uur cursus óf het eindgesprek met DUO. Hieronder leggen we per deel uit wat u kunt verwachten. Als u nog weinig ervaring heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt, kan het veel tijd kosten om u erin te verdiepen. Houd er dus rekening mee dat uw volledige ONA-traject een paar maanden kan duren.

Houd er rekening mee dat uw volledige ONA-traject een paar maanden kan duren.

Voorbereidende fase: heel belangrijk

De Nederlandse overheid wil dat mensen die nieuw zijn in Nederland snel aan het werk gaan en dat ze hun baan voor langere tijd behouden. Dit is de reden dat ONA sinds 2015 een onderdeel is van het inburgeringsexamen. De overheid ziet ONA als een middel waarmee nieuwkomers sneller en makkelijker toegang krijgen tot werk. Dat heeft als gevolg dat er bij de beoordeling van ONA-examens streng wordt gekeken naar hoe actief en serieus de kandidaat zich heeft verdiept in de arbeidsmarkt en baanmogelijkheden.


Daarom benadrukken we dat de voorbereidende fase heel belangrijk is bij ONA. In deze fase gaat u op zoek naar het antwoord op vragen zoals ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doel (als het om werk gaat)?’. Ook verzamelt u in deze periode bewijsdocumenten, zoals diploma’s, een diplomawaardering, een sollicitatiebrief en een cv.

 

ONA-cursus volgen

Een cursus volgen is een goede manier om u voor te bereiden op het ONA-examen. In de cursus gaat u samen met de docent en andere cursisten nadenken en praten over uw gewenste beroep en de mogelijkheden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Er is nog een belangrijk voordeel van het volgen van een ONA-cursus: als u minimaal 64 uur cursus heeft gevolgd, hoeft u geen eindgesprek te voeren met DUO. Het is dan iets makkelijker om te slagen voor het ONA-examen. 


Lees meer over de voorbereiding op ONA >


Het portfolio

Om te bewijzen dat u zich actief en serieus heeft verdiept in de arbeidsmarkt en uw werkmogelijkheden, moet u voor het ONA-examen een portfolio maken. Dit portfolio bestaat uit 8 resultaatkaarten en bewijsdocumenten die laten zien wat u heeft gedaan als voorbereiding. De resultaatkaarten zijn formulieren waarop u beschrijft wat u heeft gevonden over uw gewenste beroep, de Nederlandse arbeidsmarkt en uw capaciteiten.

 

Download de resultaatkaarten op de website Inburgeren.nl >


De basis van het portfolio: uw gewenste beroep

De vraag die de basis vormt voor uw ONA-portfolio is: ‘Wat is uw gewenste beroep?’. Dit lijkt een makkelijke vraag, maar het is belangrijk om hier goed over na te denken. Op pagina 4 van de toelichting Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt staat uitleg over hoe u uw gewenste beroep kiest. Soms komt u er in de loop van de tijd achter dat er geen vacatures zijn voor uw gewenste beroep, of dat u eerst een opleiding moet volgen om dit beroep te kunnen doen. Het is in dat geval soms beter om een ander gewenst beroep te kiezen en opnieuw te beginnen.

 

Volgorde van resultaatkaarten

Wanneer u bezig bent met uw oriëntatie gebruikt u de resultaatkaarten om uit te zoeken wat voor werk u zou willen en kunnen doen, en hoe u dat kunt bereiken. De resultaatkaarten zijn genummerd van 1 tot en met 8. Dit betekent niet dat u de kaarten in die volgorde moet lezen. Soms kan het zelfs beter werken om een andere volgorde te kiezen. Ad Bakker stelt in zijn boek Werken in Nederland de volgende volgorde voor:

 

  • Resultaatkaart 1: Beroepenoriëntatie
  • Resultaatkaart 6: Netwerk opbouwen
  • Resultaatkaart 2: Realistisch beroepsbeeld
  • Resultaatkaart 3: Je eigenschappen kennen
  • Resultaatkaart 5: Beroepscompetenties
  • Resultaatkaart 4: Beroepskansen
  • Resultaatkaart 7: Werk vinden
  • Resultaatkaart 8: Werkcultuur

 

Toelichting en woordenlijst

Om u te helpen de resultaatkaarten op de juiste manier in te vullen, zijn een toelichting en een woordenlijst beschikbaar. In de toelichting wordt per resultaatkaart uitgelegd hoe u deze moet invullen. Op de woordenlijst staat de betekenis van woorden die u misschien niet kent. U kunt de toelichting en de woordenlijst downloaden op de website Inburgeren.nl.


Invullen en opsturen

Wanneer u zeker weet dat u alle vragen van de resultaatkaarten kunt beantwoorden, kunt u de kaarten definitief invullen. Doe dit bij voorkeur digitaal, via de website van Mijn Inburgering. Op deze website kunt u de resultaatkaarten namelijk alleen opsturen als alle vragen zijn beantwoord. De kans is dan groter dat uw portfolio wordt goedgekeurd. Als u de resultaatkaarten online opstuurt, moet u de bewijzen ook digitaal meesturen. Zorgt u er dus voor dat u van al uw bewijzen een digitale versie heeft.


Wilt u uw portfolio toch liever per post opsturen? Dat kan ook. Download de resultaatkaarten via de website Inburgeren.nl onder het kopje ‘Portfolio per post versturen’.


Tip: bekijk de ‘Checklist ONA-portfolio’ voordat u uw portfolio opstuurt. En maak kopieën van uw resultaatkaarten en bewijzen.


Examen betalen

Het ONA-examen kost €40,-. Als u uw portfolio digitaal opstuurt via de website van Mijn Inburgering moet u het examengeld via iDeal betalen. Als u uw portfolio per post verstuurt krijgt u een formulier thuisgestuurd waarin staat hoe u kunt betalen. DUO kijkt uw portfolio na wanneer de betaling gelukt is.

Gesprek met DUO: alleen als u geen 64 uur cursus heeft gedaan

Als u minimaal 64 uur ONA-cursus heeft gevolgd of gaat volgen, hoeft u alleen uw porfolio op te sturen om ONA-examen te doen. Heeft u geen cursus gedaan? Dan moet u een eindgesprek met DUO doen. Twee mensen van DUO stellen u tijdens dit gesprek vragen over de resultaatkaarten die u heeft ingevuld. U kunt niet studeren voor dit gesprek, maar u kunt zich wel voorbereiden door uw resultaatkaarten en bewijsdocumenten goed door te lezen voordat u naar het gesprek gaat. Dan kunt u beter uitleggen waarom u bepaalde keuzes heeft gemaakt.


U wordt niet beoordeeld op uw taalniveau

Tijdens het eindgesprek mag u alleen Nederlands praten. Maar het is niet erg als u taalfouten maakt! DUO kijkt niet naar uw Nederlands. U hoeft de woorden uit de woordenlijst dus niet te gebruiken (maar het mag wel).


Als u niet (meteen) slaagt voor het ONA-examen

Het kan zijn dat uw portfolio niet meteen wordt goedgekeurd. Dan moet u het portfolio verbeteren en opnieuw opsturen. Als u alleen het portfolio moet aanpassen, hoeft u niet opnieuw examengeld te betalen.


Het is niet altijd duidelijk waarom DUO een portfolio niet goedkeurt. Als u de ‘Checklist ONA-portfolio’ doorleest voordat u uw portfolio opstuurt, is de kans groter dat deze wordt goedgekeurd. Ook als u het portfolio digitaal verstuurt, via de website van Mijn Inburgering, is de kans groter dat DUO het goedkeurt.


Het is ook mogelijk dat u niet slaagt voor het eindgesprek met DUO. In dat geval moet u uw portfolio opnieuw inleveren en moet u het eindgesprek opnieuw doen. U moet dan het examengeld opnieuw betalen.

Verder lezen

Bovenaan deze pagina vertelden we u dat de voorbereidende fase heel belangrijk is wanneer u het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt gaat doen. We helpen u graag nog wat verder op weg. Op de pagina ‘Aanpak bij voorbereiding op ONA’ kunt u alles lezen over begeleiding bij uw ONA-traject, de stappen die u moet zetten en het boek Werken in Nederland, dat speciaal is geschreven voor mensen die het ONA-examen doen. 

Lees meer