Gratis bezorgd binnen NL vanaf € 20,-
Meest complete NT2-assortiment
Wereldwijde verzending
Terug naar dossier Vakliteratuur voor NT2-docenten

Vakliteratuur voor NT2-docenten

Je wilt meer weten over klassenmanagement, het gebruik van werkvormen in de klas of de beste manieren om feedback te geven. Of je geeft al langer NT2-les, maar gaat nu ook alfabetiseringscursussen geven en je kunt wel wat extra ondersteuning gebruiken. Lesgeven is uitdagend en veelzijdig, en een NT2-docent is nooit uitgeleerd. Gelukkig is er veel vakliteratuur beschikbaar die je helpt om verder te ontwikkelen en te specialiseren. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van uitgaven voor de NT2-docent en een volledig overzicht vind je hier.

Didactiek

De NT2-les inrichten, klassenmanagement, instructie, werkvormen: deze en andere didactische vaardigheden worden uitgebreid behandeld in LESvaardig. In Klassiek vakwerk en Handboek Nederlands als tweede taal komt didactiek ook volop aan bod. Focus op VUT geeft je handvatten om het VUT-model toe te passen in je les: vooruitkijken, voorkennis activeren, uitvoeren en terugkijken. Je krijgt 85 werkvormen met diverse variaties voor fysieke lessen, online lessen en lessen voor alfagroepen. 

 

Feedback geven

Op de juiste manier feedback geven is ontzettend belangrijk in de NT2-les. Door goed te reageren op het taalgebruik van cursisten versterkt de docent het leerproces. Maar wat is adequate feedback? Wanneer werkt positieve feedback het beste, en in welke situaties moeten fouten gecorrigeerd worden? Focus op taal en Focus op cultuur geven tekst en uitleg over feedback, taalverschijnselen en de invloed van culturele achtergronden op taalleren. De uitgaven geven handvatten om taalvragen van cursisten beter te kunnen beantwoorden. 

 

Woordenschat

“Without grammar very little can be conveyed, without vocabulary nothing can be conveyed.” De Britse linguïst David Wilkins benadrukte in 1972 al het belang van woordenschat. Om een taal te leren beheersen, moeten voldoende woorden bewust aangeleerd worden. In het Handboek Nederlands als tweede taal krijgen woordenschat en woordverwerving veel aandacht. Onder meer het belang van het woordenboek, het onderscheid tussen semantiseren, controleren en consolideren en woordleervaardigheden komen hierin uitgebreid aan de orde. 

 

Grammatica

Grammatica is voor veel docenten een moeilijk aspect van de NT2-les. Cursisten willen vaak weten ‘waarom’, terwijl de regels niet altijd duidelijk zijn. Ook verschillen de meningen over de meerwaarde van expliciet aangeboden grammatica. Antwoorden op prangende grammaticavragen vind je in Veelgestelde vragen in de NT2-les. Het boek behandelt voornaamwoorden, meervoud, lidwoorden, hulpwerkwoorden en nog veel meer.  

 

Alfabetisering

Anderstaligen die niet of anders gealfabetiseerd zijn staan voor de uitdaging zich eerst het Latijnse schrift eigen te maken, voordat zij de Nederlandse taal kunnen leren. Hoe begeleid je deze cursisten op de beste manier? De nieuwe digitale schatkist voor alfaleerders DigLin+ bevat oneindig veel oefenmateriaal, ondersteund door beeld en geluid. Inmiddels is DigLin+ allang niet meer alleen geschikt voor alfaleerders, ook praktisch geschoolden kunnen hiermee aan de slag en zelfs niveau B1 behalen. Bij de methodes Alfaschrift en Verder met Alfaschrift bieden de docentenhandleidingen heldere aanwijzingen om als docent effectief met de methodes aan de slag te gaan. 

 

Differentiëren

Een heterogene groep cursisten met verschillende instroommomenten en uiteenlopende uitstroomdoelen is meer regel dan uitzondering in NT2-land. Om al die verschillen in goede banen te leiden moet je als docent over flink veel organisatorisch talent beschikken. Een steuntje in de rug kan daarbij best prettig zijn. Het NT2-Cahier Differentiëren beschrijft een praktische methode om in tien stappen succesvol te differentiëren in jouw heterogene klas. 

Tijdschrift Les

Les is hét vakblad voor NT2-docenten, en dat is het al veertig jaar lang. Les is veelzijdig, praktijkgericht, met theoretische verdieping. Vrijwel elk nummer biedt een mix van didactiek, (achtergrond)informatie en stof tot discussie. Vaak staat een thema centraal, zoals: Portfolio NT2, Multimedia, Alfabetisering, Functionele Taalvaardigheid, Integratie van Taal- en Vakonderwijs, VMBO & ROC, Taalbeleid. Veel didactische artikelen in Les nodigen uit tot directe toepassing. De lezer wordt een flink stuk op weg geholpen met een duidelijke lesopzet, praktische adviezen en concrete lessuggesties.

 

Het werkterrein van Les omvat alle educatieve activiteiten voor (jong)volwassen anderstaligen - in de ruimste betekenis van het woord (inclusief de maatschappelijke, beleidsmatige en organisatorische context). Nieuwe publicaties en lesmaterialen, belangrijke ontwikkelingen en interessante experimenten worden beschreven, besproken en van commentaar voorzien. Kortom: wie betrokken is bij NT2-onderwijs of -scholing en dit op een professionele manier wil aanpakken, kan niet zonder Les.

Gebruik het NT2-cahier Differentiëren om in tien stappen succesvol te differentiëren in jouw heterogene klas

Werkvormen

Werkvormen zijn een manier om jouw lessen te verrijken en jouw cursisten te activeren. Waar te beginnen als je passende werkvormen zoekt? Boeken zoals Het Groot Werkvormenboek zijn een handig startpunt als je een breed overzicht van werkvormen zoekt. Van de auteurs van Het Groot Werkvormenboek is er ook MyMethods: een online kennisbank met ruim 550 werkvormen. Met de filters vind je snel een werkvorm die past bij jouw lesdoel. Er zijn ook uitgaven die zich richten op specifieke vaardigheden, zoals Taalraps voor spreekvaardigheid of NT2 Taalspel voor grammatica.

Lesmateriaal voor cursisten

Het aanbod aan lesmateriaal voor cursisten kan overweldigend zijn. Hoe kies je materiaal dat aansluit op het niveau en de uitstroomdoelen van jouw cursisten? Wat zijn nou eigenlijk de verschillen tussen de beschikbare lesmethodes? In de webshop van Boom NT2 vind je dankzij de handige filters gemakkelijk het lesmateriaal dat past bij jouw lesdoelen en het niveau van jouw cursisten. 

 

Lees meer over het kiezen een lesmethode >

Lees meer