Gratis bezorgd binnen NL vanaf € 20,-
Meest complete NT2-assortiment
Wereldwijde verzending
DIGLIN+

DIGLIN+

Digitale alfabetiseringsmethode voor anderstalige jongeren en volwassenen

DigLin+ is een digitale alfabetiseringsmethode voor anderstalige jongeren en volwassenen, ontwikkeld door het FC-Sprint² Leerbedrijf Bronnen in nauwe samenwerking met Ineke van de Craats. De methode is zo opgezet dat de ongeschoolde leerder ermee uit de voeten kan en zich toch op een volwassen, zelfstandige manier het Latijnse schrift aanleert.

De opzet van DigLin+

DigLin+ is opgebouwd uit verschillende oefenvormen, die gesorteerd zijn per vaardigheid. De oefeningen zijn uitdagend en hebben een opbouwende structuur: geleidelijk werkt de cursist van klanken, naar woorden, naar zinnen en korte teksten, daarbij ondersteund door beeld en geluid. In één schermbeeld zien zij alle facetten van een woord: een audiofragment van de uitspraak, de betekenis in de vorm van een plaatje, en de letters en klanken waaruit het woord bestaat. Tot slot maken tabbladen de navigatie tussen de verschillende onderdelen eenvoudig en overzichtelijk. Cursisten ervaren DigLin+ als een prettige én veilige methode om mee te werken, die hen aanzet tot zelf nadenken en zelf beslissen.

De gebruiksvriendelijkheid van DigLin+ wordt nog vergroot doordat de computer fungeert als een docent: cursisten worden niet alleen van input, maar ook van onmiddellijke feedback voorzien. Daarmee is DigLin+ dus veel meer dan alleen een oefenmethode: het programma geeft de cursist de ruimte zich zelfstandig wegwijs te maken, en dat bevordert zijn gevoel van autonomie.

“DigLin+ stimuleert me om zelf te denken en zelf te beslissen.” – Een cursist

De kracht van Diglin+

Een belangrijk hoofdprincipe van DigLin+ is de autonomie van de cursist. De cursist navigeert steeds zelfstandiger door het programma en houdt zelf zijn werkschema’s en voortgang bij. Hierdoor krijgt de cursist zelf zicht op wat er allemaal te leren valt, groeit zijn motivatie om te leren en beklijft het geleerde beter.

 

Een tweede hoofdprincipe van DigLin+ is inductief en impliciet leren. Onderzoek heeft uitgewezen dat 90 tot 95 procent van de kennis impliciet wordt verworven. Door ingebouwde patronen in de oefeningen van DigLin+ wordt de cursist zonder expliciete instructie ontvankelijk gemaakt voor regelmaat in taal en schrift.

De rol van de docent

Wat is dan de rol van de docent binnen DigLin+? Ontwikkelaars Jan Deutekom en Ineke van de Craats schetsen een droombeeld waarin de docent van een zekere afstand de 15-20 cursisten bekijkt, die verder zelfstandig aan de slag zijn. Sommigen oefenen zachtjes samen een dialoog, anderen maken individueel spellings- of uitspraakoefeningen. Iedereen is met iets anders bezig, maar door koptelefoons heeft niemand last van de ander. De docent kijkt mee over iemands schouder, helpt een cursist die is vastgelopen of bespreekt met een cursist wat er voor de volgende keer van hem verwacht wordt.

De cursist krijgt binnen DigLin+ de vrijheid zelfstandig te werken en leren; de docent ziet erop toe dat die vrijheid op de juiste manier gebruikt wordt, en biedt ondersteuning waar die nodig is.

De cursist krijgt de vrijheid om zelfstandig te werken; de docent ziet erop toe dat die vrijheid op de juiste manier gebruikt wordt.

Lesmateriaal

Het zwaartepunt van DigLin+ is het onlineprogramma. Het digitale materiaal kan aangevuld worden met twee los verkrijgbare werkboeken, die suggesties bieden voor verdere verwerking. Met het Diglin+ Schrijfblok trainen cursisten het schrijven met de hand.

 

Extra materiaal

Naast alle oefeningen voor cursisten is er ook extra materiaal om de vorderingen zelfstandig bij te houden. De docent kan dit extra materiaal downloaden en printen. Het bestaat uit:

 

  • Printmateriaal bij het alfabetiseringsdeel (Foto’s ABC);
  • Wat kan ik? Wat heb ik gedaan? (Werkoverzicht ABC);
  • Wat kan ik? Wat heb ik gedaan? (Werkoverzicht teksten)

 

Daarnaast zijn er de Voorschatters voor de docenten, bedoeld om een grove inschatting te maken van de voorkennis van een cursist op het gebied van lezen en schrijven (= typen) in het Nederlands. Op basis daarvan kan de docent beslissen waar in DigLin+ de cursist het beste kan starten.

Bestellen

Bestel nu uw licentie(s):

 

DigLin+ | isbn 9789024419500 | € 34,50 per gebruiker per jaar

Meer lezen

In de uitgebreide handleiding en toelichting  van de auteurs vindt u een compleet antwoord op de vraag Wat is het meest opvallende aan DigLin+? Hierin leest u alles over de opzet, het gebruik en de wetenschappelijke verantwoording  van DigLin+.