methodes en ondersteunend lesmateriaal

Boom NT2 biedt diverse lesmiddelen aan waarmee u een cursist optimaal begeleidt bij het leren van het Latijns schrift. De lesmiddelen zijn geschikt voor zowel anderstaligen als Nederlandstaligen. Naast de alfabetiseringsmethodes AAP en DigLin+, de cursus schriftbeheersing Alfaschrift en Verder met Alfaschrift vindt u hieronder ook aanvullend materiaal voor de beginnende schrijver en lezer.