Free shipping within the Netherlands above € 20,-
The most complete NT2 webshop
Worldwide shipping
Taalbom op de docentenmiddag 2013

Taalbom op de docentenmiddag 2013

Taalbom is een combinatie van Nederlands leren en bewegen op muziek. Stilzitten was geen optie!

Taalbom is een cursus gericht op allochtone vrouwen waarin aerobics gecombineerd wordt met het leren van de Nederlandse taal. Het sporten maakt het leren van de taal leuker en sneller. De behoefte van allochtone vrouwen om Nederlands te leren en een eigen plek te vinden in de Nederlandse maatschappij is vaak groot. Zo levert Taalbom voor de vrouwen een driedubbele winst op. Ze worden gezonder, ze worden zelfverzekerder en ze nemen daardoor uiteindelijk actiever deel aan de Nederlandse maatschappij. 

 

De cursussen Taalbom bestaan uit een theorie- en praktijkgedeelte en worden gegeven in buurthuizen in Rotterdam, Delft en Den Haag. In het theoretische deel wordt een aantal Nederlandse woorden en zinnen behandeld. Het praktische deel van Taalbom bestaat uit aerobics. Bij iedere beweging roepen de deelnemers een Nederlands begrip uit het theoretische deel van de cursus. Op deze wijze ontstaan combinaties van bewegingen en woorden die steeds herhaald worden. Zo worden per les 8 à 10 Nederlandse begrippen aangeleerd. De lichamelijke activiteit maakt het mogelijk langer op een woord te focussen.

 

Door het succes van de Taalbomlessen zijn er inmiddels verschillende variaties bedacht, bijvoorbeeld gericht op re-integratie en arbeidspartricipatie en taalbom op ROCs en op basischolen. Ook zijn er workshops speciaal voor NT2-docenten die aan het einde van hun reguliere les zelf Taalbom willen geven.

 

Voor meer informatie kunt u kijken op de website:http://www.taalbom.nl/.