Free shipping within the Netherlands above € 20,-
The most complete NT2 webshop
Worldwide shipping
回到档案 Toetsing

Toetsing

De voortgang van cursisten bijhouden

Als NT2-docent is het belangrijk om objectieve informatie te verzamelen over het taalniveau van de cursisten. Toetsen zijn een betrouwbare manier om het niveau van een cursist vast te stellen en de voortgang te meten. 

Voordat je een toets afneemt, is het belangrijk om te bepalen welk doel je nastreeft met de toets. Dit bepaalt namelijk welke toets je nodig hebt. Wil je de toetsresultaten gebruiken om feedback te geven of jouw wijze van lesgeven aan te passen? Dan heb een formatief doel. Vormen de toetsresultaten (een deel van) de basis voor een zak- of slaagbeslissing? Dan heb je een summatief doel.


Veel toetsen kunnen zowel voor een formatief als voor een summatief doel worden ingezet. Wel lenen sommige toetsen zich beter voor het ene doel dan voor het andere. De TANG-toetsen voor lezen, luisteren, spreken en schrijven zijn bijvoorbeeld speciaal ontwikkeld om te meten of de cursist zich op niveau A2 of B1 bevindt, en om bij te kunnen sturen als dat nodig blijkt. Deze toetsen dienen dus in principe een formatief doel. Een voorbeeld van een summatieve toets is het inburgeringsexamen. De uitslag van dit examen bepaalt of een taalleerder aan de inburgeringsplicht heeft voldaan.