Free shipping within the Netherlands above € 20,-
The most complete NT2 webshop
Worldwide shipping
عودة إلى صفحة نظرة عامة
Wat is NT1?

Wat is NT1? Wat is NT1?

Laaggeletterdheid gaat niet alleen over taalvaardigheden. Vaak gaan problemen met taal, rekenen en digitale vaardigheden hand in hand. Maar laaggeletterdheid raakt ook het veld van NT2.

Hoe kunnen laaggeletterden aan de slag?

Hoe kunnen laaggeletterden aan de slag? Hoe kunnen laaggeletterden aan de slag?

Er zijn allerlei redenen voor laaggeletterden om niet de stap te zetten naar begeleiding of onderwijs. Schaamte, negatieve schoolervaringen, faalangst, een gebrek aan zelfvertrouwen en ontkenning van de problemen spelen hier een rol bij. Dit maakt ook dat er een andere aanpak nodig is in zowel de toeleiding naar onderwijs als in de vorm van het onderwijs zelf.

Lesmaterialen voor basisvaardigheden

Lesmaterialen voor basisvaardigheden Lesmaterialen voor basisvaardigheden

Bij het selecteren en samenstellen van lesmateriaal voor laaggeletterden is maatwerk het sleutelwoord. Het is van groot belang om zoveel mogelijk aan te sluiten op de leerbehoefte, leerdoelen en leerstijl van de leerder. 

Docent basisvaardigheden worden Docent basisvaardigheden worden

Wat is het profiel van een docent basisvaardigheden? En hoe verwerf ik de juiste competenties als docent?

Handige informatie Handige informatie

Ben je klaar om aan de slag te gaan? Bekijk hier dan eerst nog even onze tips voor het vinden van oefenmateriaal en het op peil houden van jouw vakkennis.