Kies het juiste traject

Kies het juiste traject

Bepalen welk examen u gaat doen

Vindt u het lastig om te bepalen welk examentraject u het beste kunt doen? Voordat u begint met studeren is het goed om even stil te staan bij uw doel. Op basis van dat doel kiest u vervolgens het examen en het studietraject dat daarbij hoort. Hieronder volgen een aantal situaties.

Ik moet verplicht inburgeren, maar ik wil na het inburgeren geen opleiding volgen.


Het inburgeringsexamen op A2-niveau is een geschikt examen als u na het inburgeren geen opleiding gaat volgen.


Ik moet verplicht inburgeren en ik wil na het inburgeren een mbo-opleiding volgen.


Om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding na uw inburgering heeft u een diploma nodig van het Staatsexamen NT2 Programma I. Uw Nederlandse taalvaardigheid moet op B1-niveau zijn om dit examen te halen. Naast het Staatsexamen NT2 Programma I moet u ook nog twee losse examenonderdelen doen om in te burgeren: Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).


Ik moet verplicht inburgeren en ik wil na het inburgeren een hbo-opleiding of universitaire studie volgen.


Hbo-opleidingen en universitaire studies vereisen een diploma van het Staatsexamen NT2 Programma II. Uw Nederlandse taalvaardigheid moet op B2-niveau zijn om dit examen te halen. Naast het Staatsexamen NT2 Programma II moet u ook nog twee losse examenonderdelen doen om in te burgeren: Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Bent u na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig geworden? Dan moet u ook de participatieverklaring ondertekenen.


Ik zoek een baan op mbo-niveau en ik wil mijn kansen vergroten om een baan te vinden.


Het is niet verplicht om een diploma van het Staatsexamen NT2 te hebben als u een baan gaat zoeken in Nederland. Maar het kan wel helpen om aangenomen te worden. Als u uw kansen op een baan op mbo-niveau wilt vergroten, kiest u voor het Staatsexamen NT2 Programma I.


Ik zoek een baan op hbo- of universitair niveau en ik wil mijn kansen vergroten.


Wilt u de kans om een baan te vinden op hbo- of universitair niveau vergroten met een bewijs van uw Nederlandse taalvaardigheid? Kies dan voor het Staatsexamen NT2 Programma II. Met een diploma van dit examen laat u zien dat u het Nederlands op B2-niveau beheerst, en dat kan helpen om aangenomen te worden voor een baan.