Staatsexamen NT2 Programma I | niveau B1

Staatsexamen NT2 Programma I | niveau B1

Alles wat u moet weten over Programma I

Het Staatsexamen NT2 Programma I toetst of uw kennis van de Nederlandse taal voldoet aan de criteria van taalniveau B1. Het examen bevat de onderdelen Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken.

Voor wie?

Iedereen vanaf 17 jaar mag het Staatsexamen NT2 Programma I doen. Het maakt niet uit welke nationaliteit u heeft en welke opleiding u hiervoor heeft gedaan. Mensen kunnen om verschillende redenen kiezen voor Programma I, bijvoorbeeld:

  • Omdat ze moeten inburgeren.
  • Omdat ze een opleiding willen volgen op mbo-niveau.
  • Omdat ze hun kansen op een baan op mbo-niveau willen vergroten.

 

Als u een hbo- of universitaire opleiding wilt gaan volgen, moet u het Staatsexamen Programma II doen. Met een diploma van Programma I wordt u niet toegelaten tot deze opleidingen.


Twijfelt u over welk examen u het beste kunt doen? Lees dan de pagina ‘Kies het juiste traject’ >

Onderdelen

Het staatsexamen Programma I bestaat uit vier examenonderdelen: 

 

Lezen

Het examen Lezen toetst uw leesniveau op B1. Op dit examen laat u zien dat u globaal kunt lezen, dat u precies en intensief kunt lezen, en dat u specifieke informatie kunt opzoeken in een tekst. De teksten van het examen gaan over het dagelijks leven, over werk en over onderwerpen die behandeld worden in een opleiding. Het zijn bijvoorbeeld informatiefolders, advertenties, artikelen uit tijdschriften of handleidingen van apparaten.


Luisteren

In het examen Luisteren spreken een of meer mensen over situaties die kunnen voorkomen op het werk, op school of in het dagelijks leven. U moet de belangrijkste dingen uit een audiofragment kunnen begrijpen (dit heet globaal luisteren) en u moet de juiste informatie uit een audiofragment kunnen halen (dit heet selectief luisteren).


Schrijven

Het examen Schrijven bestaat uit schrijfopdrachten. U moet in dit examen een aantal zinnen schrijven, een brief, tekst of formulier aanvullen, en een korte tekst schrijven. Met uw tekst moet u verschillende vaardigheden laten zien, zoals:

 

  • Informatie geven en vragen
  • Een mening geven en vragen
  • Bedanken
  • Een instructie geven
  • Formulieren invullen


Spreken

Bij het examen Spreken krijgt u twee soorten opdrachten: korte en middellange spreekopdrachten. Voor de korte spreekopdrachten moet u een paar woorden of een paar zinnen zeggen. In de middellange spreekopdrachten moet u wat uitgebreider reageren. U krijgt bij deze opdrachten wel wat meer tijd om erover na te denken. Het examen toetst of u bijvoorbeeld informatie kunt vragen en geven, of u instructie kunt geven, of u zich kunt verontschuldigen en of u uw mening kunt geven. U maakt het examen Spreken op de computer: u hoort de opdracht via een koptelefoon en het computerscherm, u spreekt uw reactie in door een microfoon en u leest de antwoorden op het computerscherm. U krijgt bij elke vraag 20 of 30 seconden om het antwoord in te spreken.

 

Bekijk de uitgebreide beschrijving van de examenonderdelen op de website StaatsexamensNT2.nl >

Lesmateriaal voor Staatsexamen NT2 Programma I | niveau B1

Om het Staatsexamen NT2 Programma I te kunnen halen moeten uw taalvaardigheden op niveau B1 zijn. Er zijn allerlei lesmaterialen die u kunt gebruiken om toe te werken naar dit taalniveau. Welke materialen u gebruikt hangt af van uw huidige niveau en van hoe u studeert.


Wilt u zelfstandig Nederlands studeren, zonder naar school te gaan?
De reeks Delftse methode is het meest geschikt voor zelfstudie en bevat studieboeken voor alle taalniveaus. Met de Delftse methode bereidt u zich niet alleen goed voor op het Staatsexamen NT2, maar leert u het Nederlands vooral praktisch gebruiken. De focus van deze methode ligt daarom op leren spreken en verstaan.


Wilt u groepsgewijs studeren, bijvoorbeeld samen met een vriend of vriendin?
Wanneer u Nederlands gaat leren in groepsverband, bijvoorbeeld samen met vrienden, zijn de methodes in de reeks NT2 op maat heel geschikt. Deze methodes zijn speciaal ontwikkeld als voorbereiding op het Staatsexamen NT2.


Is uw Nederlands al op B1-niveau en wilt u vooral oefenen voor het examen?

Met de examentrainer Vooruit! kunt u gericht oefenen voor alle onderdelen van het Staatsexamen NT2 Programma I. Wilt u oefenen met een specifiek onderdeel van het examen? Gebruik dan een van de andere examentrainers.

 

Bekijk welk studieboek bij welk taalniveau past in de onderstaande afbeelding

Infographic leerlijnen

 

Verder lezen

Op de pagina ‘Staatsexamen NT2 Programma II’ leest u alles over dit tweede type Staatsexamen NT2, over de onderdelen van het examen en over het lesmateriaal dat u kunt gebruiken om zich voor te bereiden.

Lees meer