Hoe leert u het beste?

Hoe leert u het beste?

Effectiever Nederlands leren met zelfkennis

Het is belangrijk om goed naar uw persoonlijke situatie, uw niveau en uw voorkeuren te kijken. Als u weet wat bij u past leert u Nederlands op de meest effectieve manier. In dit onderdeel kijken we naar een aantal dingen die mede bepalen wat voor u de beste manier is om de taal te leren: opleidingsniveau, taalniveau, leervoorkeuren, mogelijkheden om te oefenen en budget.  

Opleidingsniveau

Iedereen kan Nederlands leren. Het maakt niet uit hoeveel onderwijs u in het verleden heeft gevolgd, want voor alle opleidingsniveaus zijn er lesmethodes en cursussen. We maken onderscheid tussen vier opleidingsniveaus:

 

 • Anders- of niet-gealfabetiseerd: iemand die niet of onvoldoende kan lezen, spellen en schrijven in het Latijnse schrift.
 • Laagopgeleid: iemand die alleen de basisschool, vmbo (het laagste niveau van de middelbare school) of mbo 1 (het laagste niveau van vervolgonderwijs na de middelbare school) heeft doorlopen.
 • Middenopgeleid: iemand die de middelbare school heeft afgerond op havo- of vwo-niveau (de 2 hoogste niveaus) of mbo 2, 3 of 4 (middelbaar beroepsonderwijs) heeft gedaan.
 • Hoogopgeleid: iemand die na de middelbare school een hbo-opleiding, een universitaire opleiding heeft gedaan en/of een PhD.

 

Deze indeling is gebaseerd op het Nederlandse onderwijssysteem, dus misschien is het lastig om in te schatten in welke categorie u valt. Als u niet zeker weet welk opleidingsniveau u heeft, bespreek het dan bijvoorbeeld met Nederlandse kennissen of vraag het na bij een taalschool.


Uw opleidingsniveau bepaalt welke lesmethode u moet gebruiken, of, als u een cursus gaat doen, voor welke cursus u zich inschrijft. Het is dus goed om te weten tot welke categorie u behoort voordat u verdergaat.

Iedereen kan Nederlands leren

Taalniveau: van A1 tot C2

In Europa worden zes globale taalniveaus onderscheiden, die de basis vormen voor lesmaterialen, cursussen en examens, en die gaan over lezen, luisteren, gesprekken voeren, spreken en schrijven. A1 is het laagste niveau en C2 is het niveau van de ‘near native speaker’ met een academisch denkniveau. Een uitgebreide beschrijving van deze niveaus vindt u op de website van het Europees Referentiekader Talen.


U kunt een globale inschatting krijgen van uw eigen taalniveau door bijvoorbeeld de Woordenschattoets van Boom NT2 te doen. Veel taalscholen bieden ook een taalniveautest aan.

 

Niet-gealfabetiseerd of anders-gealfabetiseerd?

Mensen die niet-gealfabetiseerd zijn of opgeleid zijn in een ander schrift dan we in Nederland gebruiken, moeten eerst leren lezen en schrijven volgens het Nederlandse alfabet. Helpt u iemand die moet alfabetiseren? In de webshop van Boom NT2 vindt u verschillende lesmethodes om te alfabetiseren. Daarnaast worden overal in Nederland alfabetiseringscursussen aangeboden. Kijk op de website van Blik op Werk om een alfabetiseringscursus te vinden. 

Leervoorkeuren

Zat u als tiener op de middelbare school ook vaak gapend in de klas, zonder precies te begrijpen waar de docent eigenlijk over praatte, en raakte u gefrustreerd over de suffe feiten die u uit uw hoofd moest leren? U was niet de enige.

 

Op school kon u jammer genoeg niet kiezen hoe u uw dag indeelde, wanneer u studeerde en op welke manier. Gelukkig is dat nu anders! U mag namelijk helemaal zelf bepalen hoe u een nieuwe taal gaat leren. Het gaat er daarbij vooral om dat u goed nadenkt over uw voorkeuren. Dit geeft richting aan de lesmethodes die u in de volgende fase gaat kiezen. Dus neem eens een paar minuten om na te denken over de volgende onderwerpen.

 

Individueel studeren of in een groep?

Houdt u ervan om uw eigen tempo te bepalen, niet op vaste tijden te hoeven studeren en vindt u het prettig om u helemaal te focussen op uw eigen lessen? Heeft u bovendien genoeg zelfdiscipline om zonder druk van buitenaf aan het werk te gaan? Dan past individueel studeren waarschijnlijk goed bij u.

 

Vindt u het echter veel prettiger om een beetje sociale controle te hebben, te kunnen overleggen met anderen, en hecht u waarde aan een duidelijke structuur? Dan zijn groepslessen meer geschikt. 

 

Ochtendmens of avondmens?

Niet iedereen is op hetzelfde moment op zijn scherpst en actiefst. Veel mensen zien zichzelf ofwel als een ochtendmens, ofwel als een avondmens. Wanneer werkt u het beste? Kies op basis van uw voorkeur een vast moment om aan uw Nederlands te werken, of, als u groepslessen gaat volgen, kies een cursus op een moment dat u het meest productief bent. 

 

Gestructureerd of vrij leren?

Welke gevoelens roepen de volgende woorden bij u op?

 

 • Agenda
 • Planning
 • Deadline
 • Voorspelbaarheid
 • Orde

 

Krijgt u er een rustig en prettig gevoel bij? Of juist het tegenovergestelde? Als u positieve associaties heeft bij deze vijf woorden, houdt u waarschijnlijk van een beetje structuur in uw leven. Als u begint met het leren van een nieuwe taal zoals Nederlands, kies dan voor methodes die deze structuur bieden, zoals een studieboek dat u van begin tot eind kunt doorwerken, of een cursus met een heldere opbouw.

 

Heeft u juist negatieve gevoelens bij de woorden in het rijtje hierboven? Dan heeft u waarschijnlijk meer behoefte aan wat vrijheid in het leren. Een app waarmee u op het moment dat u dat wilt woordjes kunt leren, kan dan een uitkomst zijn, of een taalcoach waarmee u Nederlands kunt praten, maar ook leuke activiteiten kunt ondernemen. 

 

Mogelijkheden om te oefenen

Wat is het belangrijkste woord om te onthouden wanneer u begint met Nederlands leren? Juist, ‘oefenen’. Oefening is de enige weg tot het beheersen van een nieuwe taal, en het goede nieuws is dat u er niet zoveel voor nodig heeft. Met wat creativiteit en een open blik komt u een heel eind. Uw eigen omgeving zit namelijk boordevol mogelijkheden om te oefenen:

 

 • Werk: heeft u een baan en werkt u met Nederlandse collega’s? Vraag ze dan om alleen nog maar Nederlands tegen u te spreken, en geen Engels of een andere taal. Uw luistervaardigheid zal razendsnel beter worden.
 • Huisgenoten: is uw partner Nederlands of woont u met Nederlandse huisgenoten? Hoe moeilijk het ook is, spreek af dat jullie samen Nederlands praten. Als dit echt niet werkt, probeer dan eens om een half uur per dag in het Nederlands te praten.
 • Lokale kranten en reclamefolders: de meeste mensen krijgen gratis buurtkranten en reclamefolders. Hier staan een heleboel nuttige dingen voor u in als u Nederlands aan het leren bent. Verbeter uw leesvaardigheid door elke keer dat u een krantje of folder in de brievenbus krijgt, vijf nieuwe woorden op te schrijven en die uit uw hoofd te leren.
 • Standaardtaal van telefoon en computer wijzigen: waarschijnlijk staan uw telefoon en computer nu ingesteld op uw moedertaal. U leert zonder veel inspanning een heleboel nieuwe woorden door de standaardtaal van uw apparaten te veranderen naar het Nederlands.

 

Maakt u zich geen zorgen als u het lastig vindt om manieren te verzinnen om te oefenen. Op de pagina ‘Tips en trucs om sneller Nederlands te leren’ staan nog veel meer strategieën! 

Het belangrijkste woord om te onthouden als u Nederlands gaat leren is ‘oefenen’

Budget

In een ideale wereld zou iedereen die een nieuwe taal gaat leren daar alle tijd voor nemen, intensieve cursussen volgen en een privédocent inhuren die ons de fijne nuances van de taal in kwestie bijbrengt. Helaas is de realiteit voor de meesten van ons anders. Onze financiële situatie bepaalt mede wat we wel en niet kunnen doen.

 

Zoals bij ieder project is het dus verstandig te kijken naar uw budget. Wat kunt en wilt u in totaal uitgeven? Schrijf dit voor uzelf op om straks makkelijker keuzes te maken. In het dossier Inburgeren vindt u meer informatie over wanneer u geld kunt lenen voor een taalcursus.  

Verder lezen

Nu kunt u gerichte keuzes gaan maken over hoe u Nederlands gaat leren, welke hulpmiddelen u daarbij gaat gebruiken en hoeveel tijd en geld u eraan gaat besteden. Op de pagina ‘Kies de methodes en hulpmiddelen die werken voor u’ kunt u verschillende manieren om Nederlands te leren met elkaar vergelijken. 

Lees meer