Gratis bezorgd binnen NL vanaf € 20,-
Meest complete NT2-assortiment
Wereldwijde verzending
Terug naar dossier DISK 2022

DISK 2022

Online Nederlands leren voor ISK-leerlingen

De ISK-docent staat voor de taak een diverse groep leerlingen in korte tijd naar een hoger taalniveau te brengen. Met DISK 2022  kán dat. Leerlingen leren op hun eigen niveau  lezen, luisteren, spreken en schrijven met materiaal afgestemd op hun belevingswereld.

DISK  is een volledig digitale, communicatieve en taakgerichte methode Nederlands voor anderstalige leerlingen in internationale schakelklassen. Bijzonder aan DISK  is de mogelijkheid voor de docent om het leertraject op iedere leerling persoonlijk af te stemmen.

 

Bekijk onderstaande webinar waarin trainer Tessa Boff Tonella uitlegt hoe je komend schooljaar aan de slag kunt met DISK. In dit webinar is DISK 2018 te zien en niet DISK 2022. Het webinar is nog steeds handig om te bekijken als je met DISK 2022 wil gaan werken omdat de opbouw grootendeels hetzelfde is. 

Thematisch met heldere opbouw

Vanuit 20 thema’s met aansprekende onderwerpen als ‘social media’, ‘muziek’ en ‘vrije tijd’ maken de leerlingen oefeningen en taken in een vaste opbouw, gebaseerd op het ABCD-model. Ieder thema is op 3 niveaus uitgewerkt. Dit maakt het mogelijk dat een klas met leerlingen op verschillende niveaus, toch aan hetzelfde thema kan werken. De 3 niveaus zijn: 

 

  • beginner: 0 > A1
  • halfgevorderd: A1 > A2
  • gevorderd: A2 > B1

 

 

DISK

Taakgericht
DISK 2022 is een taakgerichte methode. Via de luister- en leesteksten en oefeningen werken leerlingen toe naar de Taken. Actief en op speelse wijze leren leerlingen niet alleen de taal, maar ook andere vaardigheden zoals presenteren, kritisch denken en samenwerken. 

 

In DISK 2022 zijn, ten opzichte van DISK 2018, de taken uitgebreid en zijn er meer tussenstappen richting de D-opdracht toegevoegd. Dit betekent onder andere dat er meer onderdelen aan de taak zijn toegevoegd en dat duidelijker is omschreven wat het beoogde resultaat van de taak is. 

 

Extra aandacht voor grammatica, uitspraak en begrijpend lezen
Met de modules Grammatica, Uitspraak en Lezen op 1F werken de leerlingen verder aan essentiële taalonderdelen. De modules staan los van het themagerelateerde materiaal.

 

De grammaticamodule baseert zich op het impliciet leren: deze laat de leerling vanuit een auditieve input de regel ontdekken en zelf in de praktijk brengen. Als deze stappen zijn doorlopen wordt de regel uitgelegd.

 

Oefenen zoveel, wanneer en hoe je wilt

Als docent bepaal je zelf wanneer je welke oefeningen inzet, zelfstandig of klassikaal, individueel of in groepjes, online of met offline hulpmiddelen zoals het Takenboek DISK 2022. Hoewel DISK 2022 compleet is als digitaal programma is het Takenboek DISK 2022 ontwikkeld om ook offline aan de slag te gaan. In dit Takenboek staan alle taken die in DISK 2022 online worden aangeboden met bijbehorende werkbladen. 

 

Met vele extra’s

  • Talloze woordenlijsten, oefeningen en toetsen
  • Een intern berichtensysteem voor huiswerk en feedback
  • Zicht op vorderingen van de klas middels resultatenoverzicht
  • Mogelijkheid tot leerroute en lesstof per leerling te arrangeren

 

Bekijk hier de diverse handleidingen:

 

In deze handleidingen zie je materiaal dat hoort bij DISK 2018. 

Ontwikkeld in opdracht van SLO door VU-NT2

DISK  is ontwikkeld in opdracht van SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Een ervaren team ontwikkelaars van VU-NT2 heeft het didactisch concept en de lesstof voor DISK  geschreven.