Terug naar overzicht
Nederlands leren voor kinderen

Nederlands leren voor kinderen Nederlands leren voor kinderen

Voor anderstalige kinderen is het van belang dat zij snel Nederlands leren om succesvol mee te kunnen draaien in het reguliere basis- of voortgezet onderwijs. Lees in dit dossier waar en hoe kinderen de Nederlandse taal kunnen leren.

Naar school in Nederland

Naar school in Nederland Naar school in Nederland

Hoe werkt dat?

Het schoolsysteem in Nederland kan afwijken van het schoolsysteem in uw land van herkomst. Hier leest u meer over de organisatie van onderwijs in Nederland.

Wat u kunt doen om uw kind te helpen met Nederlands leren Wat u kunt doen om uw kind te helpen met Nederlands leren

Ouders kunnen hun kind op verschillende manieren helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Ook als zij zelf nog geen Nederlands spreken!

Handige informatie Handige informatie

Lees meer over scholen kiezen, de kosten van onderwijs en taalcursussen voor kinderen.