Uitganspunten en kenmerken

Nederlands leren gaat in LINK bijna als vanzelf

LINK  is alles in één. Een innovatieve methode, in vorm en inhoud. U leest hier over hoe deze methode is opgezet en de achterliggende gedachte.

Veel cursisten ervaren hun lessen Nederlands als iets dat niets met hun eigen leven te maken heeft. Buiten de lessen spreken ze weinig Nederlands en de transfer naar de praktijk wordt slecht of niet gemaakt. Die kloof dichten was één van de belangrijkste drijfveren bij het maken van LINK. Uitgangspunt daarbij is dit op zelfsturende wijze, met zo weinig mogelijk begeleiding te bereiken.

 

De methode stimuleert de transfer naar de praktijk door de functionele, taakgerichte en herkenbare inhoud. Maar ook door de uitnodigende stijl en de grote mate van gebruiksvriendelijkheid. De methode is intuïtief, doelgericht en activeert het leerproces. Nederlands leren gaat in LINK  bijna als vanzelf.

 

 

Bekijk onderstaande webinar waarin trainer Tessa Boff Tonella uitlegt hoe u komend schooljaar aan de slag kunt met LINK.