Wat is Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)?

En wanneer moet u dit examen doen?

Mensen die van buiten de EU, IJsland, Kroatië, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland komen en voor langere tijd in Nederland komen wonen, zijn verplicht om in te burgeren. Inburgeren betekent dat u de Nederlandse taal leert en dat u zich verdiept in de Nederlandse samenleving en de arbeidsmarkt.

Om in te burgeren doet u een examen, waarin u laat zien wat u heeft geleerd. Een van de onderdelen van het inburgeringsexamen is Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). In dit onderdeel worden onder andere vragen gesteld over hoe wij in Nederland met elkaar omgaan, over normen en waarden, over de Nederlandse geschiedenis, het onderwijssysteem en de gezondheidszorg.

 

KNM en KNS: wat is het verschil?

Wanneer u informatie zoekt over het KNM-examen, komt u vaak de term ‘KNS’ tegen. Dit betekent ‘Kennis van de Nederlandse Samenleving’, de oude naam van het KNM-examen. In 2015 is de naam van het examen veranderd in ‘Kennis van de Nederlandse Maatschappij’. 

 

Lees meer over het verschil tussen KNS en KNM > 

Iedereen die moet inburgeren in Nederland, moet het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij doen.

Het basisexamen inburgering in het buitenland en Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS)

Mensen die bij hun partner of echtgenoot in Nederland willen komen wonen moeten al beginnen met inburgeren in het buitenland. Zij moeten het basisexamen inburgering in het buitenland succesvol afleggen om naar Nederland te kunnen komen. Een van de onderdelen van dit examen is Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS). Dit is niet hetzelfde examen als het KNM-examen.

 

Het KNS-gedeelte van het basisexamen inburgering in het buitenland gaat ook over hoe we in Nederland met elkaar omgaan, maar alle vragen van dit examen gaan over de film Naar Nederland. Met deze film bereiden mensen zich voor op het basisexamen inburgering in het buitenland. De manier waarop u zich voorbereidt op dit examen is dus anders dan bij het KNM-examen.

 

Lees meer over het KNS-onderdeel van het basisexamen inburgering in het buitenland op de website Naarnederland.nl >  

 

Wie moeten het KNM-examen doen?

Iedereen die verplicht moet inburgeren in Nederland, moet het examenonderdeel Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) doen. KNM is een vast onderdeel van het inburgeringsexamen. Ook als u het Staatsexamen NT2 (Programma I of II) gaat doen om in te burgeren, moet u verplicht het KNM-examen doen. In het overzicht hieronder ziet u welke onderdelen bij elk examen horen: 

Examentabel

Lees meer over wie er moeten inburgeren in het dossier Inburgeren >

Verder lezen

Meer over wat u kunt verwachten van het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij leest u op de pagina ‘Wat houdt het KNM-examen in?’.

Lees meer