Wat houdt het KNM-examen in?

Wat houdt het KNM-examen in?

Een overzicht van de examenthema's

Het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij toetst uw kennis van Nederlandse instanties, regels en normen en waarden. Er zijn acht thema’s die in het examen behandeld worden. Voor elk thema zijn einddoelen geformuleerd, die aangeven wat u moet weten of kunnen om het examen met succes af te leggen. Hieronder vindt u een overzicht van de acht thema’s, met steeds een paar voorbeelden van einddoelen die bij dat thema horen.

Werk en inkomen

 • Weten hoe je snel en efficiënt (nieuw) werk zoekt
 • Als u bij een bedrijf werkt, begrijpen wat de rechten en plichten zijn vanwerknemers en werkgevers
 • Kunnen omgaan met discriminatie op het werk


Omgangsvormen, waarden en normen

 • Begrijpen hoe mensen in Nederland met elkaar omgaan
 • Kunnen omgaan met gewoonten, waarden en normen die mogelijk anders zijn dan die van uzelf
 • Begrijpen wat het doel is en wat de gewoonten zijn van culturele verenigingen en sportverenigingen


Wonen

 • Een woning kunnen vinden
 • Energievoorzieningen en communicatiemiddelen (bijv. telefoon en televisie) kunnen aanvragen voor de woning
 • Begrijpen wat de normen zijn in Nederland voor hoe je met je huis, tuin en afval omgaat


Gezondheid en gezondheidszorg

 • Weten hoe je gebruikmaakt van huisartsen
 • Weten hoe apotheken en tandartsen werken
 • Begrijpen hoe zorgverzekeringen werken


Geschiedenis en geografie

 • Kennis over de Nederlandse geschiedenis
 • Weten welke gebeurtenissen uit het verleden gevoelig liggen in Nederland, zoals de Tweede Wereldoorlog
 • Geografische kennis hebben van Nederland


Instanties

 • Begrijpen welke diensten de gemeente levert
 • Kunnen omgaan met belastingen
 • Weten welke taken de politie heeft


Staatsinrichting en rechtsstaat

 • Weten hoe je volgens de Nederlandse grondwet moet handelen
 • Kunnen omgaan met de scheiding tussen kerk en staat
 • De wet naleven


Onderwijs en opvoeding

 • Het Nederlandse onderwijssysteem kunnen gebruiken
 • Verantwoordelijkheid dragen voor uw eigen minderjarige kinderen
 • Weten hoeveel onderwijs kost en voorzieningen kunnen aanvragen om deze kosten te kunnen betalen, zoals studiefinanciering
In het KNM-examen worden bijvoorbeeld vragen gesteld over wonen, gezondheidszorg en de geschiedenis van Nederland.

KNM-examen doen: hoe gaat dat?

U doet het volledige KNM-examen op de computer, bij een van de locaties van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het examen bestaat uit korte filmpjes met verschillende situaties die typisch zijn voor Nederland. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan. Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. De filmpjes en de vragen zijn op A2-niveau. Dit is het taalniveau dat u moet hebben om het inburgeringsexamen te kunnen halen. Bij het KNM-examen zijn vooral luistervaardigheid en leesvaardigheid belangrijk.

 

Hoe lang duurt het examen?

Het examen duurt 45 minuten.

 

Waar doet u het examen?

U kunt op vijf plaatsen in Nederland examen doen, bij een van de locaties van DUO:

 • Amsterdam
 • Eindhoven
 • Rijswijk
 • Rotterdam
 • Zwolle

 

Kosten

Het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij kost €40,-. U kunt ook geld lenen bij DUO als u het examengeld niet kunt betalen.

 

Lees meer over geld lenen op de website Inburgeren.nl >

Verder lezen

Het KNM-examen gaat over veel verschillende onderwerpen. Hoe kunt u het beste leren voor zo’n examen? Op de pagina ‘Hoe bereid ik me voor op het KNM-examen?’ leest u meer over cursussen, lesmateriaal en oefenen voor het examen. 

Lees meer