Gratis bezorgd binnen NL vanaf € 20,-
Meest complete NT2-assortiment
Wereldwijde verzending
Terug naar dossier Rekenen en wiskunde

Rekenen en wiskunde

Laagdrempelig wiskunde- en rekentaal leren

Rekenen op de basisschool of de wiskundeles in het middelbaar onderwijs kan ontzettend talig zijn, dit kan anderstalige kinderen belemmeren bij het rekenen en begrijpen van de wiskunde. Met WISK of RISK  krijgen kinderen de kans op eigen niveau te presteren.

WISK

Laagdrempelig wiskundetaal leren

WISK  behandelt meer dan 250 wiskundewoorden zoals die gebruikt worden in de meest gangbare Nederlandse wiskundemethoden voor de onderbouw vmbo/havo en vwo. De methode biedt veel praktische oefeningen en duidelijke full colour illustraties die helpen begrippen als 'parallel' en 'overstaande zijden' voor de ISK-leerling inzichtelijk te maken.

 

De kracht van WISK: helder en communicatief

De kracht van WISK  zit in de duidelijkheid, overzichtelijkheid én in het klassikale deel, waarin alle vormen van taalverwerving worden aangesproken (spreken, schrijven, luisteren en lezen). Het communiceren over wiskunde is van groot belang om een wiskundig begrip op de juiste manier aan te leren en te consolideren. Bekijk het inkijkexemplaar WISK-X > of bekijk het inkijkexemplaar WISK-Y >

 

 WISK XWISK-Y

 

Recht vanuit de praktijk

De methode WISK  is geschreven door een wiskundedocent in een ISK. Het pakt de concrete problemen aan waar anderstalige leerlingen binnen het Nederlands wiskundeonderwijs tegen aan lopen.

 

Uitgaven op twee niveaus

WISK  bestaat uit een werkboek en tekstboek verkrijgbaar op twee niveaus, route 1 & 2 (WISK-X) en route 3 (WISK-Y). De methode bestaat uit 6 hoofdstukken (30 lessen) en 6 toetsen. In het boek vind je een code die toegang geeft tot het online extra materiaal.

 

 

'Begrippen als parallel en overstaande zijden worden duidelijk.'
RISK

RISK

Rekenen zonder taalbelemmering

RISK  is een digitale rekenmethode voor anderstaligen in de ISK. De methode onderscheidt rekenen 'waar de taal zoveel mogelijk weg gelaten wordt' en rekenen 'met taal'. Zo werken leerlingen aan hun rekenvaardigheden zonder een taalbelemmering te ervaren, zoals in veel algemene rekenmethoden.

 

In het onderdeel 'taal', waar rekenen en taal samenkomen, worden zoveel mogelijk basisbegrippen die nodig zijn om de som te begrijpen aangeboden. De zinnen van contextsommen zijn kort, er is geen schriftelijke instructie, wel visuele- en audio-ondersteuning. 

De opbouw in RISK is zo dat een leerling in principe na het behalen van een voldoende resultaat de volgende opdracht kan maken met de eerder opgedane kennis en vaardigheden.

 

Ook te gebruiken als reguliere rekenmethode

RISK  is voor zowel de beginnende rekenaar als de gevorderde rekenaar en kan als reguliere rekenmethode worden ingezet. Met aandacht voor de basisvaardigheden zoals tellen, optellen en vermenigvuldigen maar ook voor context rekenen en de basis van wiskunde. De beginsituatie van de leerling bepaal je door middel van de instaptoetsen en voorzetters.

 

De kracht van RISK: autonomie en directe feedback

Binnen RISK  werkt iedere leerling zelfstandig op zijn eigen niveau aan zijn eigen leerdoel. Doordat RISK  de leerling per opdracht directe feedback geeft, raakt de leerling gemotiveerd door te gaan of een andere strategie te kiezen. Hij heeft zelf de regie in handen! Iedere leerling werkt in zijn eigen omgeving, zo is er veel ruimte voor differentiatie en heeft de docent ruimte voor begeleiding op maat.

 

RISK  is ontwikkeld door Jan Deutekom, auteur van DigLin+ in samenwerking met Anne-Marleen Tiggelaar, jarenlang rekendocent binnen het primair en voortgezet onderwijs. RISK  kent zodoende hetzelfde basisprincipe als DigLin+: eigen regie op het leren en belang van directe feedback staan voorop.