Gratis bezorgd binnen NL vanaf € 20,-
Meest complete NT2-assortiment
Wereldwijde verzending
Terug naar dossier Nederlands leren voor kinderen

Nederlands leren voor kinderen

Voor anderstalige kinderen is het van belang dat zij snel Nederlands leren om succesvol mee te kunnen draaien in het reguliere basis- of voortgezet onderwijs. Lees in dit dossier waar en hoe kinderen de Nederlandse taal kunnen leren.

Nieuw in Nederland als kind

Als je pas kortgeleden in Nederland bent komen wonen en je hebt kinderen, moet je niet alleen dingen regelen voor jezelf, maar ook voor jouw kinderen. Je moet jouw kinderen bijvoorbeeld inschrijven bij de gemeente en bij een school. Daarnaast is het belangrijk om goed na te denken over hoe jouw kinderen zo snel mogelijk Nederlands leren, zodat zij volledig kunnen meedoen op school. In de folder ‘Nieuw in Nederland’ van de Nederlandse overheid vind je nog meer advies over waar je aan moet denken als je kinderen hebt.

 

Lees meer over wat je allemaal moet doen als je nieuw bent in Nederland in het dossier ‘Naar Nederland’ >

 

 

Rechten en plichten van kinderen

Net als volwassenen hebben ook kinderen zowel rechten als plichten.

 

Inburgeringsexamen

Kinderen hoeven geen inburgeringsexamen te doen, omdat zij in Nederland naar school gaan. Zij zullen reguliere schooldiploma’s halen en hoeven geen officieel Nederlands taalvaardigheidsexamen te doen. Voor kinderen onder de achttien jaar kan wel naturalisatie worden aangevraagd. Meestal doen ouders dit tegelijkertijd met de aanvraag van hun eigen naturalisatie. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) lees je meer over het proces van naturalisatie en de voorwaarden die daaraan worden gesteld.

 

Leerplicht

Op grond van internationale verdragen hebben alle kinderen jonger dan 18 jaar recht op onderwijs. In Nederland geldt zelfs een leerplicht voor alle kinderen tussen de 5 en 16 jaar oud, ongeacht hun verblijfsstatus. Ook kinderen die illegaal in Nederland verblijven moeten dus verplicht naar school. Anderstalige kinderen moeten naar school zodat zij zich kunnen voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt.

 

Lees meer op de website van de Nederlandse overheid >

In Nederland geldt een leerplicht voor alle kinderen tussen de 5 en 16 jaar oud

Voor het eerst naar een Nederlandse school

Vanaf 4 jaar mogen kinderen in Nederland naar de basisschool, die duurt totdat ze ongeveer 12 jaar zijn. Als kinderen pas kort in Nederland zijn en nog geen Nederlands spreken gaan ze vaak eerst naar een speciale schakelklas op de basisschool, waar ze de taal kunnen leren. Kinderen tussen de 12 en 18 jaar oud gaan meestal naar de middelbare school. Als ze de taal nog niet (goed spreken) gaan zij eerst naar een Internationale Schakelklas (ISK). Zodra zij de Nederlandse taal voldoende beheersen, stromen zij door naar het reguliere middelbaar onderwijs.

Verder lezen

Gaan uw kinderen (binnenkort) naar een Nederlandse school? En vraag je je af hoe het Nederlandse schoolsysteem precies in elkaar zit? Lees meer over het Nederlandse onderwijsstelsel op de pagina ‘Naar school in Nederland’.

Lees meer