Gratis bezorgd binnen NL vanaf € 20,-
Meest complete NT2-assortiment
Wereldwijde verzending
Terug naar dossier Naar school in Nederland

Naar school in Nederland

Het schoolsysteem in Nederland kan afwijken van het schoolsysteem in jouw land van herkomst. Hier lees je meer over de organisatie van onderwijs in Nederland.

Het Nederlandse onderwijssysteem bestaat uit basisonderwijs, voortgezet onderwijs (ook wel middelbare school genoemd) en vervolgonderwijs. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar volgen basisonderwijs. Vanaf hun 13de jaar gaan kinderen naar het voortgezet onderwijs, tot ze 16, 17 of 18 zijn. Daarna kunnen ze verder studeren in een vervolgopleiding. 

 

Het basisonderwijs

Het basisonderwijs in Nederland is verdeeld in acht jaarlagen, ook wel groepen genoemd. De groepen 1 en 2 worden ook wel de kleuterklas genoemd. Op sommige scholen bestaat een klas alleen uit kinderen van dezelfde groep, terwijl klassen op andere scholen gecombineerd zijn en bijvoorbeeld uit groep 3, 4 en 5 bestaan.

 

Overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Aan het eind van de basisschool (groep 8) krijgt ieder kind een niveau-advies voor de middelbare school. Dit advies wordt door de leerkracht gegeven en komt voort uit de leerresultaten, toetsuitslagen en algemene ontwikkeling van het kind. Het advies is bindend en wordt naar de middelbare school gestuurd waarvoor ouders hun kind hebben aangemeld.

 

Lees meer over het basisonderwijs op de website van de Nederlandse overheid >

 

Het voortgezet onderwijs

Na de basisschool gaan kinderen naar het voortgezet onderwijs. Er zijn vier niveaus binnen het voortgezet onderwijs:

 

  • praktijkonderwijs (PrO; 4 jaar)
  • voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo; 4 jaar)
  • hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo; 5 jaar)
  • voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo; 6 jaar)

 

De eerste twee leerjaren van het vmbo en de eerste drie leerjaren van de havo en het vwo heten de onderbouw. De laatste twee of drie jaar heten de bovenbouw. In de bovenbouw kiezen leerlingen een studierichting; dit heet een profiel. Als ze hun eindexamen hebben gehaald, kunnen kinderen doorstuderen in een vervolgopleiding. Welke vervolgopleiding ze kunnen volgen, hangt af van het niveau dat ze op de middelbare school hebben gevolgd en van hun schoolresultaten.

 

Op de middelbare school en op sommige basisscholen krijgen kinderen huiswerk. In Nederland is het gebruikelijk dat ouders hun kinderen thuis helpen bij het maken van huiswerk.

 

Lees meer over het voortgezet onderwijs op de website van de Nederlandse overheid >

In Nederland is het gebruikelijk dat ouders hun kinderen thuis helpen bij het maken van hun huiswerk

Vervolgonderwijs

In Nederland kun je na het eindexamen van de middelbare school doorstuderen op drie verschillende typen onderwijs:

 

  • Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt mensen op voor een praktisch beroep, zoals kapper, kok of automonteur. De meeste mbo-opleidingen worden aangeboden door Regionale Opleidingscentra (ROC’s). Daarnaast zijn er ook andere instellingen die mbo-opleidingen aanbieden.
  • Het hoger beroepsonderwijs (hbo) leidt mensen op voor hogere functies bij de overheid of in het bedrijfsleven, zoals verpleegkundige, accountant of bouwkundig ingenieur. Hbo-opleidingen volg je aan een hogeschool.
  • Het wetenschappelijk onderwijs (wo) volg je aan een universiteit. Aan de universiteit worden mensen opgeleid voor beroepen zoals arts of advocaat, maar ook voor een carrière in de wetenschappen.

 

Van schakelklas naar reguliere klas

Anderstalige kinderen volgen onderwijs in een schakelklas voordat zij instromen in het reguliere basis- of voortgezet onderwijs. In de schakelklas ligt de nadruk op het leren van de Nederlandse taal en raken leerlingen bekend met het Nederlandse schoolsysteem.

 

Bekijk een overzicht van basisscholen met een schakelklas >

 

Bekijk een overzicht van middelbare scholen met een schakelklas >

Verder lezen

Als ouder kun je van alles doen om jouw kind te helpen zo snel mogelijk Nederlands te leren. Daarvoor hoef je zelf nog niet eens Nederlands te spreken! Op de pagina ‘Wat je kunt doen om jouw kind te helpen met Nederlands leren’ vind je tips voor ouders.

Lees meer