Gratis bezorgd binnen NL vanaf € 20,-
Meest complete NT2-assortiment
Wereldwijde verzending
Terug naar dossier Wat je kunt doen om jouw kind te helpen met Nederlands leren

Wat je kunt doen om jouw kind te helpen met Nederlands leren

Tips voor ouders

Ouders kunnen hun kind op verschillende manieren helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Ook als zij zelf nog geen Nederlands spreken!

Kinderen zullen Nederlands leren door naar school te gaan en te spelen met andere kinderen die Nederlands spreken. Hoe meer kinderen met de Nederlandse taal in aanraking komen, hoe sneller zij de taal zullen beheersen. Naast school en vriendjes en vriendinnetjes spelen ook ouders een rol bij het aanleren van een taal.

 

Taal thuis: Nederlands of jouw moedertaal?

Welke taal kinderen thuis met hun ouders spreken en wat daarvan de invloed is op hun taalontwikkeling hangt af van de situatie en taalvaardigheid van de ouders. Een goede ontwikkeling van de moedertaal kan het leren van het Nederlands positief beïnvloeden.

 

Anderstalige ouders spreken thuis vaak in hun moedertaal met kinderen. Het is zeker goed om aandacht te besteden aan de moedertaal, vooral wanneer de ouders zelf het Nederlands nog niet voldoende beheersen. Dit heeft een positieve invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen omdat de moedertaal onderdeel is van de identiteit. Een goed ontwikkelde moedertaal kan helpen om andere vaardigheden te leren. Bovendien helpt het ook bij het leren van de Nederlandse taal. De vaardigheid in de eerste taal hangt namelijk samen met de vaardigheid in de tweede taal. Opgebouwde kennis in de moedertaal kan worden overgedragen naar het Nederlands. Ook bevordert een goede ontwikkeling van de moedertaal het algemene taalbegrip dat kinderen in staat stelt een tweede taal te leren.

 

Tips voor ouders

Ouders kunnen hun kinderen thuis op veel verschillende manieren helpen bij het leren van het Nederlands.

 

Samen praten, zingen en lezen is van grote invloed op de taalontwikkeling. Hieronder vind je enkele taalactiviteiten die ouders thuis met hun kinderen kunnen doen. Dit kan in het Nederlands, maar ook in de moedertaal van de ouders!

 

  • Boeken voorlezen. Voorlezen vergroot de woordenschat en daagt kinderen uit om na te denken over de structuur van verhalen. 

  • Gesprekjes voeren over dagelijkse dingen en meegemaakte gebeurtenissen (tijdens het koken, in de supermarkt). Stel hierbij open vragen: “Wat denk je dat er nu gaat gebeuren?”, “Wat verkopen ze bij deze winkel?”.

  • Samen verhaaltjes verzinnen

  • Samen oefenen met schrijven van bijvoorbeeld de eigen naam, namen van familieleden, wat hij/zij vandaag heeft meegemaakt, of een briefje aan een vriend/familielid. 

  • Samen praten over het gelezen boekje. Hierdoor is het makkelijker om het verhaaltje te begrijpen, en dit draagt bij aan de cognitieve ontwikkeling van het kind.

  • Samen praten over onderwerpen die je kind interesseren. Bijvoorbeeld over auto’s, dieren, de peuterspeelzaal, school, avonturen, het bos, de zee, enzovoort. 

  • Het zingen van liedjes of versjes. Bijvoorbeeld met behulp van een cd of Youtube.

  • Samen kijken naar Nederlandstalige kinderprogramma’s op televisie. Voorbeelden van Nederlandse kinderprogramma’s zijn Sesamstraat, Het Klokhuis en Jeugdjournaal

De bibliotheek

Bij een bibliotheek kun je heel veel soorten boeken lenen. Kinderen onder de 18 jaar mogen meestal gratis lid worden van een bibliotheek. Zoek op de website Bibliotheek.nl een bibliotheek bij jou in de buurt.

 

Materialen voor kinderen om Nederlands te leren

Sommige kinderen hebben meer moeite met de Nederlandse taal dan anderen, zelfs als ze al naar school gaan. Voor die kinderen kan het fijn zijn om naast school extra aandacht te besteden aan het Nederlands. Kinderen tot 4 jaar kunnen hun woordenschat bijvoorbeeld vergroten met de speciale Nijntje-boeken. Met het rijk geïllustreerde woordenschatpakket Hotel Hallo of De taaltrap leren kinderen vanaf vijf/zes tot twaalf jaar woorden en zinnen die te maken hebben met naar school gaan, zodat ze snel en goed kunnen meedraaien in het regulier onderwijs. En voor oudere kinderen is er ook Zeg ’t eens, een methode Nederlands als tweede taal die aansluit op de belevingswereld van jongeren.

 

Bekijk alle uitgaven voor kinderen en jongeren in de webshop van Boom NT2 >

 

Online oefenen met Nederlands

Er zijn verschillende websites met uitleg en taaloefeningen voor anderstalige kinderen waarmee zij zelf aan hun taalvaardigheid kunnen werken. Op Kinderpleinen.nl staan bijvoorbeeld oefeningen, filmpjes en lessen. De website Oefenen.nl staat boordevol met taaloefeningen voor alle niveaus.

 

Over de grens: Nederlands leren in het buitenland

Ook buiten de Nederlandse landsgrenzen zijn er kinderen die Nederlands leren, bijvoorbeeld als hun Nederlandse ouders in het buitenland werken. De hoeveelheid Nederlandse taal die het kind hoort is dan meestal gering, en vaak zijn er weinig uren per week beschikbaar om bezig te zijn met de Nederlandse taal. Hoe zorg je er als ouder of als leerkracht dan voor dat kinderen voldoende Nederlandse taalvaardigheid opdoen? Het advies van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB): stimuleer een kind door via leuke activiteiten, zoals voorlezen, met de taal en cultuur bezig te zijn. Als kinderen plezier hebben, zullen ze het spreken van Nederlands niet als last ervaren.

Voorlezen is goed voor de woordenschat van kinderen en daagt ze uit om na te denken over de structuur van verhalen
Verder lezen

Hopelijk heb je na het lezen van alle tips zin gekregen om samen met jouw kind bezig te zijn met de Nederlandse taal. Een taal leren is niet alleen nuttig, maar ook leuk! Wil je meer weten over hoe je zelf Nederlands kunt leren? Bekijk dan ook het dossier ‘Nederlands leren’

Lees meer