Opbouw en didactiek

Vernieuwend en zeer effectief

De opbouw is geleidelijk van klank naar woord en van zin naar tekst. Door ingebouwde patronen in de oefeningen maakt DigLin+ zonder expliciete instructie de cursist ontvankelijk voor regelmaat in taal en schrift. Uitgangspunt daarbij is de autonomie van de cursist en het gemotiveerd raken een doel te bereiken.

Als de expliciete instructie om verschillende redenen niet werkt (abstractieniveau, metataal en taalniveau in de tweede taal ontbreken bij de leerder) proberen we om aanvankelijk het impliciete leren zoveel mogelijk te benaderen. Dat wil zeggen, het leren lezen in de tweede taal zoveel mogelijk laten lijken op impliciet leren, door de leerder gevoelig te maken voor patronen, die patronen en structuren in te vlechten in het taalaanbod en dat zoveel mogelijk permanent ter beschikking te stellen aan de alfaleerder.

 

Voor het volbrengen van de omvangrijke taak waarvoor een alfaleerder zich gesteld ziet, is meer nodig dan een inductieve en niet-expliciete aanpak. Een alfacursist moet vooral ook gemotiveerd zijn om zijn doel te bereiken. DigLin+ is daarom veel meer gericht op onderzoekend leren. Door gebruik van het materiaal leert de cursist zien wat hij nog niet kan en hoe en waar hij dat bij kan leren. De nadruk ligt op het kunnen gebruiken van het geleerde en autonomie. 

“Door DigLin+ kan ik meer achter mijn leerlingen staan in plaats van voor hen.”

DigLin+ is opgebouwd uit verschillende oefenvormen, die gesorteerd zijn per vaardigheid. De oefeningen zijn uitdagend en hebben een opbouwende structuur: geleidelijk werkt de cursist van klanken, naar woorden, naar zinnen en korte teksten, daarbij ondersteund door beeld en geluid.

 

Ook kennen de oefeningen een zeker spelelement dat stimuleert tot afmaken én goed maken. Het online programma voorziet de cursist hierbij van onmiddellijke feedback.

 

In één schermbeeld zien zij alle facetten van een woord: een audiofragment van de uitspraak, de betekenis in de vorm van een plaatje, en de letters en klanken waaruit het woord bestaat.

 

Tot slot maken tabbladen de navigatie tussen de verschillende onderdelen eenvoudig en overzichtelijk.

“Ik kan mijn cursisten sneller zelfstandig aan het werk zetten dan voorheen.”