Blik op werk

Ben je geen statushouder? Als gezinsmigrant of overige migrant ben je zelf verantwoordelijk voor het inkopen van het taalonderwijs. Je kunt bij de gemeente terecht voor advies over inburgeringsonderwijs. Om gebruik te kunnen maken van een DUO-lening, moet het gekozen taalonderwijs zijn goedgekeurd door stichting Blik op Werk (BoW). Blik op Werk is de stichting die verantwoordelijk is voor het toezicht op het inburgeringsonderwijs. Zij waarborgen de kwaliteit van het inburgeringsaanbod. Als het taalonderwijs is goedgekeurd, krijgt het een keurmerk. Op de website van Blik op Werk vind je een overzicht van goedgekeurde dienstverleners.

 

Ben je statushouder? Dan regelt de gemeente het inburgeringstraject. Het is dan hun verantwoordelijkheid om taalonderwijs te kiezen dat voldoet aan de kwaliteitseisen van stichting Blik op Werk.

 

Wil je oefenen met de Nederlandse taal? Klik hier voor ons lesmateriaal.