Productoverzicht
Cover Naar Nederland - Pashto (gekuist)
Naar Nederland - Pashto (gekuist) - Slide 2
Naar Nederland - Pashto (gekuist) - Slide 3
Naar Nederland - Pashto (gekuist) - Slide 4
Naar Nederland - Pashto (gekuist) - Slide 5
Naar Nederland - Pashto (gekuist) - Slide 6
Naar Nederland - Pashto (gekuist) - Slide 7
Naar Nederland - Pashto (gekuist) - Slide 8
Naar Nederland - Pashto (gekuist) - Slide 9
Naar Nederland - Pashto (gekuist) - Slide 10
Naar Nederland - Pashto (gekuist) - Slide 11
Naar Nederland - Pashto (gekuist) - Slide 12
Naar Nederland - Pashto (gekuist) - Slide 13
Naar Nederland - Pashto (gekuist) - Slide 14

Naar Nederland - Pashto (gekuist)

Voorbereiding op het basisexamen inburgering in het buitenland

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uitgave: boekUitgave: laptop Niveau: 0-a1
Isbn: 9789058752246
Beschrijving

Naar Nederland (herziene editie)
Voorbereiding op het basisexamen inburgering in het buitenland

Naar Nederland is het officiële zelfstudiepakket ter voorbereiding op het basisexamen inburgering in het buitenland. Hierin zit alles wat iemand nodig heeft om te leren spreken, luisteren en lezen in het Nederlands en zich voor te bereiden op de examenonderdelen Kennis van de Nederlandse Samenleving, Spreekvaardigheid en Leesvaardigheid.

Dit zelfstudiepakket is bestemd voor iedereen die in het kader van gezinsvorming of -hereniging naar Nederland wil komen en daardoor het basisexamen inburgering in het buitenland moet afleggen. Naar Nederland is ook geschikt voor mensen die nooit hebben leren lezen of het Latijnse schrift (zoals Engels, Frans of Spaans) niet beheersen.

Naar Nederland is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het pakket bevat:
- de film Naar Nederland op dvd;
- het fotoboek Naar Nederland met 100 examenvragen en een audio-cd;
- het werkboek Naar Nederland met vier audio-cd's;
- een dvd met het e-learningprogramma en toegang tot het online programma;
- een woordenlijst in de hulptaal, ook op audio-cd;
- een handleiding, met vertaling in de hulptaal (ook op audio-cd).

Dit pakket is beschikbaar in de volgende hulptalen: Chinees, Dari, Engels, Frans, Indonesisch, Koerdisch (op cd, met Turkse handleiding), Marokkaans Arabisch, Pashto, Portugees, Russisch, Spaans, Standaard Arabisch, Somalisch, Tarifit Berber (op cd, met Marokkaans Arabische handleiding),Thai, Urdu en Vietnamees.

 

Let op: Online producten zijn niet langer compatibel met Internet Explorer 10. Bovendien kan de werking van online producten kan niet worden gegarandeerd op tablets en smartphone.

Inhoud

Het zelfstudiepakket Naar Nederland bevat de volgende onderdelen:

  • dvd met de film Naar Nederland (per pakket twee dvd's: PAL/SECAM en NTSC)
  • fotoboek Naar Nederland met audio-cd
  • werkboek Naar Nederland, Nederlands voor anderstaligen met 4 audio-cd's
  • handleiding in het Nederlands met vertaling in de hulptaal (ook op audio-cd)
  • woordenlijst in de hulptaal (ook op audio-cd)
  • dvd met het digitale oefenprogramma
  • inlogcode voor het online oefenprogramma
  • Meer informatie over de toetsen, het examen en over de inhoud van het zelfstudiepakket vindt u op www.naarnederland.nl.
Niveau

Het pakket is geschikt voor lager- middelbaar en hogeropgeleiden. Ook bevat het pakket een speciale module voor anderstalige analfabeten en mensen die het Latijnse schrift niet beheersen.

Doelgroep

Naar Nederland is bedoeld voor alle mensen die zich willen voorbereiden op het basisexamen inburgering in het buitenland en hun partners.

Auteurs

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Productdetails
Isbn: 9789058752246
Uitgeverij: Boom uitgevers Amsterdam
Afmetingen: 31.0 x 21.7 x 4.3 cm
Gewicht: 1630 gram