Gratis bezorgd binnen NL vanaf € 20,-
Meest complete NT2-assortiment
Wereldwijde verzending
Terug naar dossier Tips en gratis NT2 lesmateriaal om nieuwkomers te helpen

Tips en gratis NT2-lesmateriaal voor nieuwkomers

Ben je geen NT2-docent, maar wil je anderstaligen in Nederland wel helpen met het leren van onze taal? In dit artikel delen we gratis NT2-lesmateriaal en tips om jouw taalbuddy('s) goed te begeleiden bij het leren van de Nederlandse taal.

1. Oefen gratis Nederlands met Naar Nederland

 

Op het internet is een rijk scala aan gratis oefenmateriaal beschikbaar. Met een kort Googlerondje vind je vaak al veel oefeningen en informatie. Wij raden zelf aan om de methode Naar Nederland te proberen.

 

Dit uitgebreide lespakket is kosteloos beschikbaar via: www.naarnederland.nl. Via de knop 'Inloggen e-learning' kun je gebruikmaken van het oefenprogramma dat je op drie verschillende tempo's kunt doorlopen met ondersteuning van je eigen moedertaal.  

 

Naar Nederland is ontwikkeld voor mensen die vanuit het buitenland het basisexamen inburgering moeten doen en is beschikbaar in meer dan 35 talen. Deze methode kan heel goed gebruikt worden om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de Nederlandse taal. 

 

2. Gratis NT2-lesmateriaal in de bibliotheek

 

Bibliotheken bieden veel verschillende NT2-lesmethoden aan die je kunt lenen of die op locatie geraadpleegd kunnen worden. Ook digitaal lesmateriaal! Is er geen lesmateriaal beschikbaar bij jouw lokale bibliotheek? Dan kun je altijd aan de bibliothecaris vragen of deze bijvoorbeeld het Boom NT2-pakket wil opvragen bij de Koninklijke Bibliotheek (KB). Dit is voor de bibliotheek kosteloos.

 

Boom en de KB bieden samen een taalpakket aan dat een aantal digitale lesprogramma's bevat die heel geschikt zijn voor anderstalige beginners en inburgeraars die het inburgeringsexamen gaan doen.

 

3. Gratis online cursus van de TU Delft

 

Steeds meer universiteiten bieden hun buitenlandse leerlingen gratis, online taalcursussen aan. Een paar van die cursussen zijn ook beschikbaar voor het grote publiek. Zo organiseert de TU Delft een paar keer per jaar een MOOC (massive open online course) voor iedereen die Nederlands wil leren. 

 

Tijdens deze MOOC leren anderstaligen hoe zij basisgesprekken in het Nederlands kunnen voeren. Na het afronden van de cursus is de cursist 'goed onderweg naar taalniveau A1'. 

 

De cursus is ontwikkeld door de makers van de Delftse methode en sluit aan op Nederlands voor buitenlanders uit de Delftse methode. Je kunt hier alvast drie lessen gratis uitproberen.

 

Bekijk hier of er binnenkort een MOOC van TU Delft start. 

 

4. Introduction to Dutch: MOOC Rijksuniversiteit Groningen

Net zoals TU Delft heeft het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen een gratis programma ontwikkeld voor iedereen die wil beginnen met Nederlands, of kennis wil maken met onze taal.

 

Het programma, genaamd Introduction to Dutch, heeft een looptijd van 3 weken en een belasting van ongeveer 3 uur per week. In die 3 weken geven docenten van het Talencentrum feedback op vragen en schrijfopdrachten van deelnemers

 

Bij het programma zit een extraatje: de Dutch Survival Kit. Dit is een handig gratis document met veel gebruikte Nederlandse woorden en zinnen met de Engelse vertaling. Deze kan ook buiten de MOOC worden gebruikt.   

 

Deze MOOC staat sinds februari 2022 open; wat betekent dat je je altijd kunt aanmelden. 

 

Geef je op voor Introduction to Dutch

 

5. Ga naar een taalcafé of organiseer er zelf een

 

In een aantal grote steden zijn ze al aanwezig: taalcafés. In deze cafés komen mensen met verschillende taalachtergronden bij elkaar om van elkaar te leren. Zo vind je er bezoekers die Nederlands willen leren, maar ook Nederlandstaligen die juist een andere taal willen spreken of bijspijkeren. Zo oefen je de ene keer een vreemde taal, en help je het andere moment juist iemand met zijn/haar/hun taalontwikkeling.

 

Taalcafés worden vaak in bibliotheken, stadskamers of wijkcentra georganiseerd, maar kunnen ook plaatsvinden in een (zaaltje van een) café. Leuke hulpmiddelen om het gesprek op gang te brengen zijn taalspelletjes.