Gratis bezorgd binnen NL vanaf € 20,-
Meest complete NT2-assortiment
Wereldwijde verzending
Terug naar dossier Praktijkgericht werken met LINK

Praktijkgericht werken met LINK

Praktijkgericht leren was altijd al belangrijk en krijgt in de nieuwe wet inburgering een nog grotere rol. Ook bij de kwaliteitsinspectie van Blik op Werk wordt de taalaanbieder nu nog uitgebreider beoordeeld op praktijkgericht leren. Met LINK ben je hier goed op voorbereid.

Wat is praktijkgericht leren?

Bij praktijkgericht leren gaat het simpelweg om het creëren van een verbinding tussen wat er in de les gebeurt en de dagelijkse praktijk of doelsituatie van de cursist. Als docent sluit je in de les aan bij wat de cursist buiten de les nodig heeft. Ook stimuleer je de cursist de taal die geleerd is in de les ook buiten de les te gaan gebruiken. Taalcontact is immers een belangrijke succesfactor voor taalverwerving. LINK is gebaseerd op dit uitgangspunt.

 

Praktijkgericht leren met LINK in de les

LINK legt een concrete verbinding tussen de leerstof en de context buiten de les waarin cursisten de taal nodig hebben:

  • Bij de keuze van inhoudelijke onderwerpen sluit LINK aan bij wat de cursisten nodig hebben in hun dagelijks leven. De thema’s bieden niet alleen natuurlijke taal aan, maar ook inhoudelijke informatie waar de cursisten meteen iets aan hebben in hun dagelijks leven.
  • De teksten zijn zo authentiek mogelijk, bewerkt voor het niveau.
  • De relatie met de praktijk wordt telkens gelegd. LINK biedt veel gelegenheid om cursisten ervaringen met taalgebruik buiten de les te laten uitwisselen.

 

Praktijkgericht leren met LINK buiten de les

  • LINK heeft nu ook praktijkopdrachten die de cursisten buitenschools kunnen uitvoeren. Aan het einde van elk thema worden suggesties gedaan voor deze opdrachten.
  • De praktijkopdrachten van LINK kun je eenvoudig aanpassen aan de individuele doelen en participatieactiviteiten van cursisten.
  • LINK biedt zowel de individuele praktijkopdrachten als suggesties voor groepsgewijze buitenschoolse activiteiten, zoals excursies.
  • Voor de docent zijn er enkele tips over vraaggestuurd werken, en het zo belangrijke voorbereiden en terugkijken op de praktijkopdrachten.


Door: Annemarie Nuwenhoud (VU-NT2)