Wat is inburgeren en wie moeten er inburgeren?

Wat is inburgeren?

Mensen die van buiten de Europese Unie, IJsland, Kroatië, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland komen en voor langere tijd in Nederland komen wonen zijn volgens de wet verplicht om de Nederlandse taal te leren en om te leren hoe de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt werken. Dit heet inburgeren.

 

Om aan te tonen dat u voldoende kennis heeft van de Nederlandse taal en van de samenleving moet u een examen afleggen. De meeste mensen doen het inburgeringsexamen. Als u dit examen heeft gehaald is het makkelijker voor u om te wonen en te werken in Nederland. Het is ook mogelijk om in te burgeren door het Staatsexamen NT2 te doen, of door een diploma van een beroepsopleiding te halen.

Inburgeren kan op verschillende manieren, maar de meeste mensen doen het inburgeringsexamen.

Wie moeten er inburgeren?

Niet iedereen die naar Nederland komt, moet inburgeren. Alleen als u voldoet aan de volgende voorwaarden, bent u verplicht om in te burgeren (u heeft dan ‘inburgeringsplicht’):

  • U komt naar Nederland voor langere tijd
  • U komt uit een land buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), Turkije of Zwitserland
  • U bent ouder dan 18 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd (68 jaar in 2018)
  • U heeft een verblijfsvergunning

 

Hoeveel tijd krijgt u om in te burgeren?

Mensen die verplicht zijn om in te burgeren, ontvangen een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hierin staat dat ze inburgeringsplichtig zijn vanaf een bepaalde datum. Vanaf die datum hebben mensen 3 jaar de tijd om het inburgeringsexamen te halen. 

 

Inburgeren in Nederland of in het buitenland?

Komt u naar Nederland als lid uit het gezin van iemand die in Nederland een verblijfsvergunning heeft? Dan moet u al beginnen met inburgeren voordat u in Nederland bent. U doet dan het ‘basisexamen inburgering in het buitenland’. 

 

Lees meer over dit examen in het dossier Naar Nederland >

 

Asielzoekers en vluchtelingen: wel of niet inburgeren?

Asielzoekers mogen alleen beginnen met inburgeren als zij de status van vluchteling hebben gekregen. Dat betekent dat zij niet mogen inburgeren als ze nog in de asielprocedure zitten. Heeft u asiel aangevraagd in Nederland? Dan mag u pas beginnen met inburgeren als u erkend wordt als vluchteling en legaal in Nederland mag blijven. 

 

Wanneer bent u niet verplicht om in te burgeren?

Als u voldoet aan een of meer van de onderstaande voorwaarden, bent u niet inburgeringsplichtig:

  • U heeft een Nederlands paspoort
  • U komt uit een land binnen de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), Turkije of Zwitserland
  • U bent jonger dan 18 jaar of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar en 9 maanden in 2017)
  • Toen u leerplichtig was (van uw 5e tot uw 16e jaar), woonde u 8 jaar of langer in Nederland
  • U heeft Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal
  • U komt naar Nederland om te studeren of om hier tijdelijk te werken (bijvoorbeeld als expat) en u heeft daarvoor een speciale verblijfsvergunning

 

Lees meer over de regels voor inburgering op de website van de Rijksoverheid >

Verder lezen

Wilt u meer weten over het inburgeringsexamen en de andere manieren om in te burgeren? Op de pagina over examens leest u wat het beste bij uw situatie past.

Lees meer