Gratis bezorgd binnen NL vanaf € 20,-
Meest complete NT2-assortiment
Wereldwijde verzending
Terug naar overzicht Het Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie

Het Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie

Op basis van informatie van de brede intake wordt er voor de inburgeringsplichtige een persoonlijk programma opgesteld voor het leren van de taal in combinatie met (vrijwilligers)werk, studie of stage: het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP).

Het PIP bevat alle informatie over de manier waarop iemand aan de inburgeringsplicht moet voldoen, waaronder afspraken over:

 

• De leerroute 

• De looptijd waarin het einddoel behaald moet zijn

• Belangrijke randvoorwaardelijke zaken, zoals kinderopvang

• De begeleiding en ondersteuning die nodig is om de leerroute succesvol af te ronden

• De intensiteit van de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) en het Participatieverklaringstraject (PVT)

• De wijze waarop en voor welke duur ontzorgen aan de orde is

• De wijze waarop de gemeente de voortgang monitort, onder andere via voortgangsgesprekken

 

Het opstellen van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) is verplicht. Dit gebeurt zoveel mogelijk in samenspraak met de inburgeringsplichtige. Het PIP dient binnen tien weken na inschrijving in de gemeente te worden opgesteld.

 

Het PIP is niet vrijblijvend; zowel de inburgeringsplichtige als de gemeente committeren zich aan het opgestelde plan. Een inburgeringsplichtige die verwijtbaar niet binnen de gestelde termijn aan zijn/haar inburgeringsplicht heeft voldaan, kan een boete krijgen. 

 

De gemeente kan de afspraken van het PIP aanpassen wanneer blijkt dat dit nodig is om binnen de gestelde termijn aan de inburgeringsplicht te voldoen. Indien de gemeente de leerroute wenst aan te passen, moet dit binnen anderhalf jaar na aanvang van de inburgeringstermijn. Er wordt dan een nieuw PIP opgesteld. De inburgeringsplichtige kan tegen het besluit van de gemeente in bezwaar en beroep gaan.

 

Bron: Divosa, 2020. Wijzigingenoverzicht nieuwe Wet Inburgering