Het inburgeringsexamen en andere examens

Om te laten zien dat u voldoende kennis heeft van de Nederlandse taal en van de samenleving moet u een examen afleggen. De meeste mensen doen het inburgeringsexamen in Nederland. Het is ook mogelijk om in te burgeren door het Staatsexamen NT2 te doen, of door een diploma van een beroepsopleiding te halen. Sommige mensen moeten al beginnen met inburgeren als ze nog in hun thuisland zijn. Deze mensen moeten het basisexamen inburgering in het buitenland afleggen.

Inburgeren in het buitenland: het basisexamen inburgering in het buitenland

In twee situaties moet u al voordat u naar Nederland komt een examen afleggen:

 • Wanneer u naar Nederland komt om bij uw partner of echtgenoot/echtgenote te wonen
 • Wanneer u geestelijk bedienaar bent (iemand die werk heeft dat te maken heeft met een godsdienst, kerk of andere levensbeschouwing)


Als dit uw situatie is, legt u op de Nederlandse ambassade of op het consulaat in uw thuisland het ‘basisexamen inburgering in het buitenland’ af. In dit examen moet u laten zien dat u Nederlands kunt lezen en spreken op A1-niveau, en dat u kennis heeft van de Nederlandse samenleving.

 

Lees meer over het basisexamen inburgering in het buitenland >

 

Inburgeren in Nederland: het inburgeringsexamen

De meeste mensen die moeten inburgeren in Nederland doen dit door het inburgeringsexamen af te leggen. Dit is een examen dat uit 7 onderdelen bestaat. Als u vóór 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig was, gelden andere regels. Dan bestaat uw examen uit minder onderdelen. Het aantal onderdelen van uw inburgeringsexamen hangt af van de datum waarop u inburgeringsplichtig was. In alle gevallen is het zo dat u voor alle onderdelen moet slagen. U kunt de examens van de verschillende onderdelen op aparte momenten doen of u kunt ervoor kiezen om meerdere onderdelen op één dag te doen.


De 7 onderdelen van het inburgeringsexamen zijn (sinds 1 oktober 2017):

 • Participatieverklaring: u moet een brief ondertekenen waarin u verklaart dat u begrijpt welke waarden belangrijk zijn in Nederland.
 • Lezen: op A2-niveau
 • Luisteren: op A2-niveau
 • Schrijven: op A2-niveau
 • Spreken: op A2-niveau
 • Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM): dit onderdeel gaat over hoe mensen in Nederland met elkaar omgaan en wat de regels zijn in Nederland.
 • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA): met dit onderdeel moet u laten zien dat u zich voorbereid heeft op het zoeken naar werk. Dit helpt u om uiteindelijk werk te vinden in Nederland. Let op: als u vóór 1 januari 2015 inburgeringsplichtig was, hoeft u dit onderdeel niet te doen.

 

De onderdelen Lezen, Luisteren, Spreken en Kennis Nederlandse Maatschappij doet u op de computer. U krijgt bijvoorbeeld filmpjes te zien en moet daar vragen over beantwoorden. Alle vragen zijn in het Nederlands.


Het onderdeel Schrijven doet u met pen en papier. U krijgt opdrachten zoals: een briefje schrijven, een formulier invullen of zinnen afmaken. Alle opdrachten zijn in het Nederlands.

Om het inburgeringsexamen te halen moet u Nederlands kunnen lezen, luisteren, spreken en schrijven op A2-niveau.
Inburgeringsexamen aanvragen en examenlocaties

Er zijn drie manieren om examens aan te vragen:

 

 1. U kunt zich aanmelden voor een examen via internet. Dit gaat via 'Mijn inburgering', op de website van DUO, waar u alles kunt regelen dat met uw inburgering te maken heeft. Lees meer over 'Mijn inburgering' in de speciale handleiding.
 2. De school waar u een cursus volgt kan u aanmelden. Dit is alleen mogelijk voor de onderdelen Lezen, Luisteren, Schrijven, Spreken en Kennis Nederlandse Maatschappij. U moet zelf aan uw school vragen of zij u willen aanmelden.
 3. U kunt zich aanmelden met een formulier. Dit formulier kunt u downloaden op de website Inburgeren.nl.

 

Er zijn in Nederland 7 locaties waar u het inburgeringsexamen kunt doen: Amsterdam, Eindhoven, Oisterwijk, Rijswijk, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

 

Lees meer op Inburgeren.nl >

Inburgeren in Nederland voor hogeropgeleiden: het Staatsexamen NT2 

Hebt u in uw eigen land een vervolgopleiding afgerond (bijvoorbeeld universiteit) en kunt u Nederlands lezen, luisteren, spreken en schrijven op B1- of B2-niveau? Dan kunt u om in te burgeren ook het Staatsexamen NT2 doen. Dit examen doet u dan in plaats van het inburgeringsexamen. Het Staatsexamen NT2 is een examen Nederlands voor mensen die een andere moedertaal hebben en die op latere leeftijd Nederlands hebben geleerd. Met het behalen van het Staatsexamen NT2 kunnen zij laten zien dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren.


De Staatsexamens NT2 bestaan uit twee examenprogramma's waarvan er één moet worden gekozen:

 • Programma I (B1-niveau): dit examenprogramma toetst of iemand Nederlands kan lezen, luisteren, spreken en schrijven op B1-niveau. Met het diploma van dit programma kunt u solliciteren voor een baan of een beroepsopleiding volgen op mbo-niveau (bijvoorbeeld een opleiding bij een ROC).
 • Programma II (B2-niveau): dit examenprogramma toetst of iemand Nederlands kan lezen, luisteren, spreken en schrijven op B2-niveau. Met het diploma van programma II kunt u solliciteren voor een baan of een opleiding volgen op hbo-niveau of universitair niveau.


Bent u na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden? Dan moet u naast het Staatsexamen NT2 ook nog de onderdelen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) van het inburgeringsexamen doen om in te burgeren.


Lees meer in het dossier Staatsexamen NT2 >

Examentabel

Inburgeren in Nederland met een beroepsopleiding

Kunt u al voldoende Nederlands en wilt u een beroepsopleiding volgen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)? Als u examen doet op het mbo en uw diploma haalt, hoeft u geen inburgeringsexamen te doen. Ook als u een diploma hebt van een andere Nederlandstalige opleiding (bijvoorbeeld van een hbo-opleiding of een universitaire studie) hoeft u geen inburgeringsexamen te doen. 

 

Lees meer over vrijstelling van het inburgeringsexamen op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst >

Verder lezen

Gaat u het inburgeringsexamen doen? Dan is het belangrijk dat u goed voorbereid bent. Lees alles over cursussen, lesmateriaal en oefenexamens op de pagina over de voorbereiding.

Lees meer