Gratis bezorgd binnen NL vanaf € 20,-
Meest complete NT2-assortiment
Wereldwijde verzending
Terug naar dossier DigLin+ voor het basisonderwijs. DigLin+ junior

DigLin+ voor het basisonderwijs

Heb jij nieuwkomers in de klas? Wil je hen helpen om de Nederlandse taal te leren lezen en schrijven? Met de digitale alfabetiseringsmethode DigLin+ raken anderstaligen (vanaf 8 jaar) vertrouwd met het Latijnse schrift en de basis van het Nederlands. Tot en met niveau B1.

 

Ze leren de klank-tekenkoppeling en kunnen eindeloos oefenen met schrijven, lezen, luisteren en spreken. Het materiaal is duidelijk en effectief. Dankzij de directe feedback, kunnen leerlingen er zelfstandig mee aan de slag. Hoe handig is dat? 

Nederlands leren met DigLin+ helpt leerlingen met:

1. alfabetisering, naar niveau B1 

2. op eigen niveau en tempo Nederlands leren

3. het oefenen van de klank-tekenkoppeling 

4. eindeloos oefenen met schrijven, lezen, luisteren en spreken 

Uitgangspunten DigLin+

 

Ieder kind leert anders 

Ieder kind leert anders en in een ander tempo. Bovendien begint elke leerling met een andere talige en cognitieve bagage aan het leren van Nederlands. Daarom is het in Diglin+ zo ideaal dat de leerling zijn eigen tempo en route kan volgen. De ene leerling heeft meer oefening nodig voor verklanken of spellen, terwijl de andere leerling meer oefent voor woordenschat. Met gerichte instructies doet elke leerling wat hij nodig heeft om tot een vlot leestempo te komen.   

 

Concrete doelen  

Kinderen kunnen veel aan als je ze de juiste uitdaging biedt. Ook voor kinderen is dat het uitgangspunt in DigLin+: geef ze een hoge verwachting of doel mee en ze kunnen meer. DigLin+ daagt ze uit omdat je alles op tijd moet doen, en dus oefeningen steeds sneller maken of lezen. Bijvoorbeeld: Je kan vrijdag deze oefening binnen 2,5 minuut foutloos maken. 

 

Succesvol bij volwassenen 

DigLin+ werkt al jaren succesvol bij volwassenen. De didactiek en competitieve elementen zijn hiervoor bepalend geweest. Toen ook scholen interesse toonden, besloten we het materiaal aan te passen. We ontwikkelden een apart leesdeel - junior- speciaal voor jongere leerlingen. Zij profiteren dus nu van een bewezen didactiek en van teksten die aansluiten bij hun beleving en niveau.  

 
Opbouw DigLin+ 

In het eerste alfabetiseringsfase gedeelte ligt de focus op het technisch leren lezen. Het doel is om de klank-tekenkoppeling zo snel mogelijk te leren, zodat er een korte tekst gelezen kan worden. De leerling werkt geleidelijk van klanken naar woorden, naar zinnen, naar korte teksten. Al met een woordenschat van 320 woorden kun je starten met korte zinnen. Na deze fase ga je aan de slag met zinsbegrip en begrijpend lezen. 

 

1 uur per dag 

Elke leerling leert anders en in een ander tempo. Dus hoe en hoe lang je een leerling laat werken aan DigLin+ Junior verschilt. Wij adviseren om dagelijks aan de slag te gaan, minimaal 1 uur. Zeker in het alfabetiseringsproces moet er vrij intensief getraind worden om het effectief te maken. En dat er herhaald wordt, is heel belangrijk. Het oefenen kan bijvoorbeeld verspreid over de dag. Bijvoorbeeld als andere leerlingen bezig zijn met taal, schrijven of begrijpend lezen.  

 

Eigen doelen en verwachtingen 

DigLin+ kun je inzetten voor enkele leerlingen in je groep, en ook een hele groep. Van belang is dat elke leerling werkt aan zijn eigen doelen of verwachtingen. Dat kunnen kleinere of grotere verwachtingen zijn. Bijvoorbeeld: Je kan vandaag 5 woorden van voorwerpen uit de lijst opschrijven. Dat kunnen ook grote verwachtingen zijn. "Je kan vrijdag de woorden van lijst 7 vlot en duidelijk voorlezen, en foutloos schrijven".  

Zelfstandig werken

 

Een leerkracht bepaalt de leerdoelen, waarna leerlingen zelfstandig aan de slag gaan om naar die doelen toe te werken. Dat kan door de eindeloze hoeveelheid oefenmateriaal/bronnen en vooral door de directe feedback. Je kunt niet alleen zien of het goed of fout is, maar dankzij de spraakherkenning ziet een leerling ook direct hoe hij/zij het woord uitspreekt. De ideale manier om zelfstandig (hardop) te oefenen.  

 

We raden aan om regelmatig mee te blijven kijken en begeleiding te geven. Naast oefenen is er ruimte voor ‘presentaties’ waar leerlingen (aan de leerkracht en/of medeleerlingen) laten zien wat ze geleerd hebben. Presenteren aan anderen, ook als die een hoger niveau hebben, werkt vaak sterk motiverend.  

 

Didactiek 

DigLin+ is voor volledig analfabete kinderen tot en met (in ieder geval) niveau B1 van het Europees Referentiekader (te vergelijken met referentieniveau 1F). Wij adviseren de methode in te zetten vanaf 8 jaar.

 

De leerling werkt geleidelijk van klanken naar woorden, naar zinnen, naar korte teksten. Steeds ondersteund door beeld en geluid. Foto’s, geschreven tekst en gesproken tekst worden gelijk aangeboden.

 

Een unieke functionaliteit is dat leerlingen direct ook zien hoe zij een woord uitspreken. De vele speelse werkvormen maken het extra uitdagend, zoals bingo, memory en sleepoefeningen. 

 

Zelf doen is zelf leren 

Er wordt zo veel mogelijk gewerkt met impliciete leren. Geen expliciete talige instructie, maar vooral door directe feedback op acties van leerlingen zelf. Zelf doen is zelf leren.

 

Een leerling krijgt alle kansen om te leren. En dat betekent veel visuele en auditieve ondersteuning en vooral snelle feedback. Een leerling mag fouten maken en kan direct een nieuwe poging doen. De leerling zal ontdekken dat hij steeds kan verbeteren.  

 

 

 

Een leerling bepaalt zelf wat nodig is om een doel te halen. Hij kan het materiaal volgordelijk doorlopen, maar ook wat meer afwisselen. Het gaat er ten slotte om dat hij/zij vlot leert lezen en schrijven. In DigLin+ doet elk kind dat op zijn manier.  

 

Rapportage/evaluatie 

Natuurlijk wil je kunnen volgen waar een leerling staat. Dat kan met de voortgangsregistratie en met de evaluatieformulieren. Je kunt zo precies zien welke leerling aan welke oefening heeft gewerkt. Ook is te zien hoeveel tijd ze aan de verschillende oefeningen gewerkt hebben. Daarnaast kun je zien hoe veel of weinig foutjes er gemaakt zijn.  

Materialen DigLin+

 
DigLin+ voor het basisonderwijs bestaat uit: 
 
  • Een licentie op het digitale programma DigLin+
  • Werkboek DigLin+ junior, met suggesties voor verdere verwerking. (optioneel) 
  • Schrijfblok DigLin+, om het schrijven met de hand op papier te trainen. (optioneel) 
  • Voor leerkrachten zijn handleidingen en instructievideo's beschikbaar.  

 

Zelf ervaren waarom DigLin+ werkt?  

Vraag een proeflicentie aan en probeer het 2 weken gratis uit.