Lesmateriaal van de Delftse methode

Alle uitgaven van de leerlijn op een rij

Online, een app of liever gewoon een boek? U leest hier alles over de verschillende uitgavevormen van de Delftse methode

In summary

The Delfth method offers learning materials that help Dutch learners to reach (up to) level B2 independantly. All courses consist of a textbook and an additional online programme with audiomaterials and exercises.

 

It's also possible to follow all the courses online. If you follow the courses online you can purchase a seprate exercise book with additional exercises. 

 

Lastly the Delfth method has a seperate grammar method called: Delfth Grammar and a seperate method which teaches the specific jargon for those who work in medicine or nursing, called De taal van de verpleging

BEGINNERS (0 > A2)

Voor beginners is er keuze tussen Nederlands voor buitenlanders (0 > A2) en de Basiscursus 1 (0 > A1) en Basiscursus 2 (0 > A2). 

 

Nederlands voor buitenlanders is gericht op cursisten die ten minste een middelbareschoolopleiding hebben afgerond. In 42 lessen groeit de cursist van taalniveau 0 naar A2. Het leertempo ligt hier wat hoger dan bij de Basiscursus, die is bedoeld voor cursisten met een basisschoolopleiding. Basiscursus 1 bestaat uit 16 lessen. Basiscursus 2 bestaat uit 17 lessen.

HALFGEVORDERDEN (A2 > B1)

Halfgevorderde cursisten op niveau A2 kunnen verder met de Tweede ronde. In deze cursus maken zij in 42 lessen de stap naar B1-niveau.

 

Klik op onderstaand plaatje voor meer informatie en bestellen.

GEVORDERDEN (B1 > B2)

Gevorderde cursisten kunnen met de Derde ronde aan de slag, om van B1- naar B2-niveau te komen. In 15 lessen leren zij spreken, luisteren, lezen en schrijven over complexe en actuele onderwerpen als klimaatverandering, filosofie en economie. 

 

Klik op onderstaand plaatje voor meer informatie en bestellen.

ONLINE ONLY

Werken uw cursisten liever uitsluitend digitaal? Alle cursussen van de Delftse methode zijn ook beschikbaar als online only-versie, zonder tekstboek. 

 

Klik op onderstaande plaatjes voor meer informatie en bestellen.

OEFENBOEKEN

Voor cursisten die extra met de woorden en grammatica uit de lesmethode willen oefenen, zijn er de los verkrijgbare oefenboeken. De oefenboeken bevatten oefeningen die aansluiten bij de teksten en erop gericht zijn de cursisten aan te moedigen tot conversatie. Bij iedere les uit het tekstboek hoort een les uit het oefenboek.

 

Klik op onderstaande plaatjes voor meer informatie en bestellen.

GRAMMATICA

Met De Delftse grammatica leren cursisten in 10 lessen de basisregels van het Nederlands. Alle stof wordt aangereikt in tekstvoorbeelden zonder grammaticale terminologie, waardoor de cursist zelfstandig en op natuurlijke wijze de grammaticaregels gaat doorgronden. 

 

Klik op onderstaand plaatje voor meer informatie en bestellen.

VAKTAAL VOOR DE VERPLEGING

De vaktaal in de zorg is meer dan alledaags Nederlands en kent allerlei specifieke termen die in reguliere taalmethodes meestal niet aan bod komen. De taal van de verpleging van de Delftse methode bereidt anderstalige verpleegkundigen in 28 lessen voor op de talige kanten van het werken in een zorginstelling.

 

Klik op onderstaand plaatje voor meer informatie en bestellen.