Gratis bezorgd binnen NL vanaf € 20,-
Meest complete NT2-assortiment
Wereldwijde verzending
Inburgeren vanaf 1 januari 2015

Inburgeren vanaf 1 januari 2015

Per 1 november 2014 zijn er al een aantal zaken rondom het inburgeringsexamen gewijzigd. Deze wijzigingen hebben vooral te maken met de manier waarop de examens worden afgenomen.

Voorheen werden deze afgenomen per telefoon, maar sinds 1 november 2014 worden de toetsen afgenomen via de computer. Vanaf 1 januari 2015 komt daar een verandering bij, dan is het voor iedereen verplicht om examen te doen in kennis van de Nederlandse maatschappij, het huidige KNS-examen.

 

Het KNS-examen is nu alleen nog verplicht wanneer het Inburgeringsexamen wordt gedaan. Maar vanaf 1 januari 2015 wordt dit onderdeel ook verplicht wanneer gekozen wordt voor het Staatsexamen NT2. Bovendien wordt het examen geactualiseerd en krijgt het een nieuwe naam: KNM, Kennis van de Nederlandse Maatschappij.

 

Daarnaast wordt het KNM-examen uitgebreider. Naast het onderdeel met vragen over Nederland op de computer komt er een gesprek over kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt, aan de hand van een portfolio. Reden hiervoor is de wens van het kabinet om inburgeraars te leren hoe zij aan een baan kunnen komen, zodat de kans op werk vergroot wordt. Daarom zijn zowel het Inburgeringsexamen als de Staatsexamens uitgebreid met de Arbeidsmarktmodule, bestaande uit een portfolio en een gesprek.

 

Personen die inburgeringsplichtig worden op of na 1 januari 2015 en het diploma staatsexamen NT2 halen, krijgen dus alleen nog vrijstelling van de inburgeringsplicht als zij naast het taalexamen de examenonderdelen Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt en KNM afleggen en daarvoor slagen.

Minder verschillen Inburgeringsexamen en Staatsexamens NT2

Een laatste aanpassing is gedaan bij het inburgeringsexamen. Hier is per 1 november het taalexamen aangepast. De TGN, Toets Gesproken Nederlands, is vervangen door het examen Spreken. Dit examen wordt met de computer afgenomen. Al deze veranderingen hebben er tezamen voor gezorgd dat het inburgeringsexamen en de Staatsexamens in 2015 meer op gaan lijken. De manier van afnemen is uniformer en om te voldoen aan de inburgeringsplicht doet iedereen vanaf 2015 evenveel examens. Het belangrijkste verschil blijft het taalniveau: het Inburgeringsexamen is op A2 en de Staatsexamens NT2 zijn op B1 en B2.

 

Mocht u meer vragen hebben over het inburgeringsproces dan kunt u terecht op www.inburgeren.nl. Heeft u vragen over welk materiaal u het beste kunt gebruiken ter voorbereiding op het taalexamen? Dan kunt u terecht op het productoverzicht op onze website of contact opnemen met onze klantenservice.