Gratis bezorgd binnen NL vanaf € 20,-
Meest complete NT2-assortiment
Wereldwijde verzending
Bereid je voor op het ONA-examen

Bereid je voor op het ONA-examen

Het boek ter voorbereiding op het ONA-examen

Sinds januari 2015 is het KNS-examen aangepast. Nieuw is het onderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).

Dit onderdeel maakt deel uit van zowel het inburgeringsexamen als het Staatsexamen NT2 programma I en II. Ter voorbereiding op het ONA-examen is vandaag de nieuwe methode Werken in Nederland (WIN) verschenen.

Werken in Nederland is opgebouwd uit twee delen en sluit daardoor goed aan bij het tweeledige karakter van het ONA-examen. Het eerste deel geeft informatie over de Nederlandse arbeidsmarkt. Zo wordt er besproken welke sectoren er zoal zijn, welke beroepen je daarin kunt uitoefenen en wat de beroepseisen zijn.

In het tweede deel gaat de inburgeraar onderzoeken hoe hij zelf zijn weg op de arbeidsmarkt kan vinden. Wat wil ik? Wat kan ik? Hoe bereik ik dat? Aan de hand van praktische opdrachten wordt de inburgeraar uitgedaagd om na te denken over zijn wensen en deze te vertalen naar een realistisch beroepsbeeld. Ook het samenstellen van een cv, het schrijven van een sollicitatiebrief en het hebben van een sollicitatiegesprek komen in dit deel uitgebreid aan de orde.

Aan de hand van Werken in Nederland bouwt de inburgeraar een portfolio op om zo te kunnen slagen voor ONA-examen. Het portfolio bevat acht ingevulde ‘resultaatkaarten’ die door het ministerie van SZW zijn ontwikkeld. Op basis van het portfolio beslist DUO of de kandidaat klaar is om examen te doen.

Werken in Nederland bereidt de inburgeraar dus niet alleen voor op het ONA-examen; de methode gaat verder. Er wordt veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van de persoonlijke wensen en er wordt gewerkt aan een realistische verwachting. Het boek helpt de inburgeraar met het gehele proces, van een gedegen beroepsoriëntatie en loopbaanplanning tot het slagen voor het ONA-examen.

Samen met Kom verder! biedt Werken in Nederland een complete voorbereiding op het KNS-examen, dat bestaat uit de examens Kennis van de Nederlandse Maatschappij en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Werken in Nederland is bedoeld voor laag-, midden- en hoogopgeleide inburgeraars die het ONA-examen moeten afleggen. Werken in Nederland is geschikt om in te zetten tijdens inburgeringscursussen. Het boek kan ook goed gebruikt worden voor zelfstudie, het beschrijft hoe de cursist zelfstandig aan het werk kan gaan en hoe het boek op verschillende manieren te gebruiken is.

 

Voor meer informatie over Werken in Nederland kunt u contact opnemen met onze klantenservice via e-mail of via telefoonnumer 020-5200126.