Gratis bezorgd binnen NL vanaf € 20,-
Meest complete NT2-assortiment
Wereldwijde verzending
Op afstand lesgeven met NT2 Op maat

Op afstand lesgeven met NT2 Op maat

Ben je benieuwd hoe je met de leerlijn NT2 Op maat op afstand les kunt geven? Bekijk  de video waarin auteur Maud Beersmans uitleg geeft over lesgeven op afstand met de NT2 Op maat reeks of lees de tekst onder de video! 

Kun je met de NT2 Op maat reeks op afstand werken?

Je kunt met de NT2 Op maat reeks goed op afstand werken. Cursisten zijn gewend aan het werken met boek en online. De overstap naar het werken online is daarom niet zo groot.

 

Hoe kun je je voorbereiden op het lesgeven op afstand?

Het is belangrijk dat je van tevoren goed nadenkt over een planning. Zowel cursisten, maar ook jij als docent hebben daar baat bij. Denk voorafgaand aan de les na over wat er aan bod moet komen, in welke volgorde en hoeveel tijd hiervoor nodig is. 

 

Hoe kun je online werken met cursisten?

1. Bespreek met de klas de online klasetiquette

• Camera aan of uit?

• Microfoon aan of uit?

• Vragen stellen via de microfoon of de chat?

 

2. Stimuleer een Whatsappgroep onder cursisten

• Cursisten kunnen elkaar helpen

• Huiswerk bespreken

• Of spreekoefeningen tussendoor met elkaar oefenen

 

3. Laat cursisten regelmatig schrijf- of spreekopdrachten inleveren 

• Bijvoorbeeld per mail

• Een vrije schrijfopdracht of schrijfoefening uit het boek

• Audio-opnames via eigen telefoon

 

Met welke onderdelen in NT2 Op maat kunnen cursisten zelfstandig aan de slag en met welke niet?

Cursisten kunnen zelfstandig aan de slag met:

• oefeningen waar online antwoordmodellen van beschikbaar zijn  

• invuloefeningen of de vragen bij de leesteksten

 

Om te oefenen met de luisteroefeningen kun je gebruik maken van een online tool om een geluidsfragment te delen. Je kunt dit gezamenlijk in de klas doen, maar je kunt zo’n fragment ook als zelfstudieopdracht meegeven. Als je het lastig vindt om een geluidsfragment te delen, kun je natuurlijk ook zelf het transcript voorlezen en daar vragen bij stellen aan de cursist.

 

De volgende onderdelen zijn meer geschikt voor een klassikale les of een les in groepjes:

• de interactieve oefeningen

• de instructies 

• uitleg van een nieuwe grammaticale regel

• of uitleg van specifiek vocabulaire dat bij een thema hoort

 

Hoe kun je met spreekopdrachten werken op afstand?

• Dit is afhankelijk van het platform dat je gebruikt. Handig is een platform waarbij je groepjes kunt maken. Hiermee kun je de situatie uit de les simuleren waarbij je als docent bij de groepjes langsgaat om te kijken hoe het gaat. Spreekopdrachten uitvoeren in de hele groep wordt afgeraden, omdat de cursist dan mogelijk lang zit te wachten.

• Heb je niet zo’n platform tot je beschikking, dan zou je gebruik kunnen maken van Whatsappgroepen.

• Cursisten kunnen altijd gebruik maken van hun telefoon om monologen op te nemen.

 

Hoe houd je de voortgang van de cursisten bij?

Het is belangrijk dat cursisten kunnen laten zien wat ze hebben geleerd en wat ze kunnen toepassen. Laat cursisten, net zoals in een reguliere les, regelmatig opdrachten inleveren. Denk hierbij aan functionelere schrijftaken, bijvoorbeeld uit het boek of een opdracht die je zelf hebt bedacht en aan spreekopdrachten in de vorm van een monoloog. Als je die terugleest of terugluistert, heb je een goed beeld van wat de cursisten al hebben opgepikt en waar zij nog moeite mee hebben.

 

Hoe geef je als docent feedback bij afstandsonderwijs?

Bij afstandsonderwijs is het van belang om de focus op positieve feedback te houden. Houd er rekening mee dat de fysieke afstand groter is dan wanneer je elkaar in een klaslokaal ziet. Tips:

• Geef een glimlach

• Geef veel complimenten 

• Sluit de les af met een applausje voor het harde werken

• Vergeet bij het nakijken van huiswerkopdrachten niet naast feedback op spelfouten en vocabulairefouten vooral ook feedback op het geheel te geven. Wat vond je van de tekst? Was het duidelijk? Heb je een mooie zin gezien? Leg de focus op wat er goed gaat. 

• Benoem twee aandachtspunten en twee punten die ze goed hebben gedaan

 

Tips van auteur Maud Beersmans

1. Bereid je les goed voor. Denk na over het doel en de structuur van de les en deel dit aan het begin van de les met de cursisten, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten.

2. Geef de informatie in kleine stukjes en houd geen monoloog van 20 minuten. Zorg voor afwisseling, een klein stukje instructie, direct gevolgd door een kleine oefening om te kijken of ze ermee uit de voeten kunnen.

3. Zorg voor afwisseling in werkvormen: Niet alleen maar luisteren naar de docent of oefeningen in het boek, maar zorg ook voor interactie met een spreekopdracht of een app zoals Kahoot. 

4. Maak ruimte voor een moment van ontspanning, zodat het hoofd weer opgefrist kan worden. 

5. Zorg voor voldoende aandacht voor de individuele cursist. Kijk hoe de cursisten voor de camera zitten en verdeel de beurten eerlijk.