Gratis bezorgd binnen NL vanaf € 20,-
Meest complete NT2-assortiment
Wereldwijde verzending
Wegens onderhoud zullen Boom NT2 en NT2school enkele minuten niet beschikbaar zijn op woensdag 24 april om 21.00. Onze excuses voor het ongemak.
×
Training Aan de slag met LINK

Training Aan de slag met LINK

LINK is een nieuwe innovatieve methode om Nederlands te leren. In de training Aan de slag met LINK gaan we in op een optimale werkwijze. Een werkwijze waarin de lestijd met de groep besteed wordt aan activiteiten waar de groep toegevoegde waarde heeft: spreken, leergesprekken over taalleren, uitwisselen van ideeën over leven in Nederland etc. 

 

 

Wat kunt u verwachten? 

In deze interactieve training krijgt u uitleg over de opbouw en didactische keuzes in LINK. Daarna wordt ingezoomd op een aantal deelvragen:

 

1. Hoe organiseer je de les als de klas heterogeen is? Werk je met vaste taakgroepjes en zo ja, op basis waarvan zijn die groepjes dan ingedeeld?

2. Hoe organiseer je de spreekactiviteiten en de andere samenwerkingsopdrachten?

3. Hoe breng je de individuele lijn van de voorbereiding van de taakuitvoering samen met de gezamenlijke lijn van de taakuitvoering?

Welke activiteiten kun je doen met de hele groep?

 

Deelnemers kunnen al hun vragen kwijt en we wisselen ideeën en ervaringen uit.

 

In de training wordt een differentiatiemodel besproken en zullen verschillende werkvormen aan de orde komen, die specifiek gericht zijn op het herkennen van individuele verschillen, het diagnosticeren van de aard van de leerbehoefte en het bijeenhouden van een groep waarin zich die verschillen voordoen.

 

BVNT2-competentieprofiel

Deze training linkt aan verschillende competenties van het BVNT2-competentieprofiel:

A.3 Vaststeller van de beginsituatie,

A.4 Begeleider van het leerproces,

B.2 Organisatorische competentie.

 

Vrijdag 25 oktober 13:00u - 16:00u

Boom Uitgevers Amsterdam

 

Schrijf u nu in! 

 

 

Artikel - Praktijkgericht werken met LINK

Praktijkgericht leren was altijd al belangrijk en krijgt in de nieuwe wet inburgering een nog grotere rol. Met LINK bent u hier goed op voorbereid. Lees het volledige artikel.

Lees meer