Gratis bezorgd binnen NL vanaf € 20,-
Meest complete NT2-assortiment
Wereldwijde verzending
Training aap

Training aap

Onlangs werd ik geprikkeld om weer eens kritisch naar mijn eigen methode AAP te kijken. Aanleiding was de vraag van de organisatie Vluchtelingenwerk aan Boom NT2 om een training over de methode te verzorgen. 

Vluchtelingenwerk heeft ervoor gekozen om de methode AAP voor het lesprogramma alfabetisering in te zetten, maar merkte dat er onder de alfabetiseringsdocenten nog veel vragen waren over de methode.

 

Trainer Tessa Boff Tonella van uitgeverij Boom vroeg mij of ik haar wilde helpen bij het ontwikkelen van een AAP training en of ik het leuk vond om als auteur van AAP bij de eerste twee trainingen aanwezig te zijn. En zo gingen wij op twee zaterdagen in februari naar Barneveld en Zwolle. Alle deelnemers hadden de uitgebreide docentenhandleiding (het routeboek) alvast doorgenomen en vooraf konden zij via een vragenlijst aangeven wat hun ervaringen met de methode waren en waar zij tegenaan liepen.

 

Uit deze reacties bleek dat de deelnemers meer informatie wilden hoe je met het materiaal van AAP een lesprogramma kunt opbouwen. Daarnaast was er behoefte aan lessuggesties en extra oefenmateriaal. Op deze punten hebben we de training dan ook afgestemd.

Er ontstond een levendige uitwisseling tussen de deelnemers aan de training met lestips en ideeën.

Wij, van onze kant, benadrukten dat het belangrijk is om de volgorde van de lesstof precies aan te houden maar dat je binnen dezelfde les aan meer onderdelen tegelijk kunt werken, met name klankherkenning en letterherkenning (deel 1 en 2 van de methode). Dit geeft mogelijkheden om de lessen gevarieerd op te bouwen. Het was prettig voor mij om dit soort dingen direct met de betrokkenen te kunnen bespreken. Je kunt bij het bedenken van een methode de mooiste definities van niveau en doelgroep voor ogen hebben maar als je van de docenten zelf hoort met welke situaties zij te maken hebben, is dat toch wel even iets anders. Zo heeft Vluchtelingenwerk te maken met cursisten die over heel Nederland verspreid wonen. De groepssamenstelling geschiedt dus op basis van regio met als gevolg soms grote niveauverschillen in dezelfde groep. Alfabetisering moet los gezien worden van Nt2 en vraagt een andere benadering maar wat doe je als alfabetiseerders met 'gewone Nt2 leerders' in één groep zitten? Docenten die hier mee te maken hebben zijn veel tijd aan voorbereiding kwijt. Geen enkele methode bevat hiervoor een pasklaar recept maar docenten voelen zich in de kou staan als ze dan maar zelf materiaal moeten maken.

 

Voor de uitgever is het een uitdaging om mee te denken hoe een docent zo efficiënt mogelijk met zijn tijd om kan gaan. Er ontstond een levendige uitwisseling tussen de deelnemers aan de training met lestips en ideeën. Het tijdrovende knip, plak en kopieerwerk kan met modernere middelen ondervangen worden. Op Youtube bijvoorbeeld is heel veel materiaal voorhanden, maar waar kies je voor en hoe maak je er lessen van? Misschien was het praten hierover wel de belangrijkste opbrengst van de training.

 

Het contact met Vluchtelingenwerk inspireerde ons om onmiddellijk met lesmateriaal bij AAP aan de slag te gaan. Tijdens de training konden we de eerste resultaten al laten zien: de overzichtstekeningen uit het boek op posterformaat; een set met alle klanken in woord en beeld op A4 formaat om op te hangen in de klas; en alle afbeeldingen bij de oefeningen uit het boek op losse kaartjes, allen hier te downloaden. Op de website alfabetiseren.nl stonden al diverse extra materialen zoals werkbladen voor het extra oefeningen met schrijven van letters. Dit wordt nu dus uitgebreid.

Wij willen iedereen van Vluchtelingenwerk bedanken voor de inzet tijdens de trainingen. Voor ons als uitgeverij was het een inspirerende manier om 'interactief' met ons materiaal bezig te zijn.

Training Aap

Bekijk hier de alfabetiseringsmethode voor anderstalige volwassen.

Trainingen en Presentaties

Wilt u meer weten over de trainingen en presentaties van Boom? Neem dan contact op met Tessa Boff Tonella.