Gratis bezorgd binnen NL vanaf € 20,-
Meest complete NT2-assortiment
Wereldwijde verzending
ONA en Branches

ONA en Branches

De eindtermen en de toelichting bij de resultaatkaarten geven houvast voor wat betreft de inrichting en de organisatie van het examen ONA. Bij elk in te vullen onderdeel van de resultaatkaarten wordt vermeld in welke 'sfeer' het ingevulde gezocht moet worden. Wat de kandidaat precies invult, kan heel persoonlijk zijn.

Qua vorm gaat het ook niet om vragen en antwoorden maar om zinnen die aangevuld moeten worden. Een bottleneck voor veel cursisten en cursisten wordt waarschijnlijk de eerste resultaatkaart, waarop al direct het 'gewenste beroep' moet worden ingevuld. Hoe komt iemand zo snel aan zijn gewenste beroep op een arbeidsmarkt waar met gemak meer dan 1500 beroepen te onderscheiden zijn? En hoe moet je je daarbij opstellen als begeleider?

 

Een van de volgende opdrachten is dat je ook aangeeft in welke sector of branche je wilt werken. Wat is het doel van deze opdracht? Gaat het om de begrippen sector en branche? Of om het inzicht dat je hetzelfde beroep in verschillende sectoren en branches kunt uitoefenen? Dit doet nogal theoretisch aan. In de praktijk blijken sectoren en branches waardevolle aanknopingspunten te bieden bij de keuze van een beroep of een beroepsopleiding. Het mbo bijvoorbeeld is in domeinen verdeeld die de lijnen van de sectoren van de arbeidsmarkt volgen. Als begeleider kun je jezelf hier snel vertrouwd mee maken.

Hoe komt iemand zo snel aan zijn gewenste beroep op een arbeidsmarkt waar met gemak meer dan 1500 beroepen te onderscheiden zijn?

Daarnaast is het handig om te weten dat er vanuit allerlei brancheorganisaties zeer veel wordt gedaan aan voorlichting over beroepen en het verzorgen van beroepsgerichte opleidingen en cursussen. Via de websites van deze organisaties kun je als begeleider op de interesses van cursisten inspelen en ze voor hun verdere keuze doorschakelen naar de meest uiteenlopende gespecialiseerde gebieden: detailhandel, zorg en welzijn, bouw, transport enz.

 

Een mooi voorbeeld is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Technisch Installatiebedrijf OTIB. Deze brancheorganisatie ondersteunt werkgevers en werknemers bij het ontwikkelen van kennis en vakmanschap op het gebied van installatietechniek. In een overzichtelijke OTIB Producten Catalogus vind je een uitgebreid pakket aan brochures, lesmateriaal, cursussen, educatief materiaal, films en voorlichtingsmaterialen die de organisatie ontwikkeld heeft en beschikbaar stelt voor voorlichting en onderwijs. Deze producten zijn te downloaden of op papier te bestellen, in veel gevallen zelfs gratis. Voor nieuwkomers die blijk geven van interesse in techniek, is dit een prima invalshoek voor hun beroepenoriëntatie. En als begeleider zet je potentiële technici op een spoor naar een enorm gevarieerd werkterrein. De Nederlandse installatiebranche telt 10.000 werkgevers met 120.000 werknemers. Je vindt dit allemaal door http://www.otib.nl/ aan te klikken.