Gratis bezorgd binnen NL vanaf € 20,-
Meest complete NT2-assortiment
Wereldwijde verzending
DEZE PAGINA IS ALLEEN VOOR BEHEER DOELEINDEN

Piet Meijer


---

NL OMSCHRIJIVNG:

Piet Meijer (algemene taalwetenschap, R.U.Leiden) is als docent en coördinator verbonden aan het Instituut voor Taal en Academische Vaardigheden (ITAV) van de TU Delft. Zijn hoofdtaken zijn het verzorgen van NT2-onderwijs en ontwikkeling van Nt2-leermiddelen. Hij verrichtte onderzoek naar o.m. de effectiviteit van invuloefeningen en luistertraining, is medeauteur van diverse uitgaven behorend tot de serie De Delftse Methode en van leermiddelen voor specifieke vakgebieden. Ook traint hij (aanstaande) docenten en adviseert instellingen m.b.t. de leermiddelen en didactiek van De Delftse Methode.

 

Klik hier voor meer informatie over ITAV en De Delftse Methode

EN OMSCHRIJIVNG:

Piet Meijer (general linguistics, R.U.Leiden) is teacher and coordinator at the Institute for Language and Academic Skills (IATV) at Delft University. His main tasks consist of teaching Dutch as a second language and developing teaching materials for learning Dutch. He conducted research in among other things the effectiveness of fill-in-the-blanks exercises and listening proficiency training and he is the co-author of several publications of the Delft method series and teaching materials for specific fields of study. Furthermore he trains (future) teachers and advises institutions about the didactics and implementation of the Delft method.

 

Click here for more info on ITAV and the Delft method