Er zijn geen data gepland voor deze training.
U kunt zich wel opgeven voor de wachtlijst. Wachtlijst

Let op: Aanmelden kan tot uiterlijk 10 februari 16:00 uur.

 

Webinar Taalkit voor docenten

In de opleiding tot NT2-docent staat de didactiek van Nederlands als tweede taal centraal, maar is vaak weinig aandacht voor taal(kunde) zelf. In deze webinar gaat trainer Margreet Verboog in op een aantal voor NT2-docenten belangrijke aspecten van taal.

 

Wat is taalverandering? Wat vinden we goed Nederlands? Hoe zijn woorden in ons hoofd georganiseerd? Heeft het Nederlands een transparante grammatica en een fonetische spelling? Deze en andere vragen worden behandeld en daarbij staat de relevantie voor de lespraktijk steeds voorop.

 

Wat kunt u verwachten?

De volgende onderwerpen komen tijdens de webinar aan bod:

 

Met deze webinar doet u in een uur belangrijke taalkundige achtergrondkennis op, waarmee u uw lessen kunt verrijken. Na afloop ontvangt u een certificaat.

 

BVNT2-competentieprofiel

Deze training linkt aan verschillende competenties van het BVNT2-competentieprofiel: A.2 Taalbeschouwer, A.4 Begeleider van het leerproces.

Margreet Verboog is taalwetenschapper en logopedist. Haar specialiteit is de didactiek van mondelinge vaardigheden. Ze heeft een lange ervaring als docentopleider en assessor. Tegenwoordig is zij werkzaam als zelfstandig trainer en opleider. Ze is de auteur van diverse NT2-Cahiers voor docenten, waaronder het NT2-Cahier Taalkit voor docenten.

 

Trainer Margreet Verboog

De webinar hoort bij de uitgave NT2-Cahier Taalkit voor docenten van Boom NT2. Let op: deze titel is NIET bij deelname aan de webinar inbegrepen. U kunt dit boek apart bestellen via de webshop.


Na afloop van de webinar ontvangt u:
•    Een persoonlijk certificaat van deelname
•    Een activatiecode die u gedurende 1 dag toegang geeft tot een terugkijkversie van de webinar

 
Webinaraanbod