Toelichting op de eindtermen ONA

Hier vindt u extra informatie over de eindtermen van het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

Ook geeft auteur Ad Bakker in deze handleiding een verantwoording van zijn aanpak in Werken in Nederland.

 

Voor het gemak geven we het officiële document met de ONA-eindtermen hierbij. U kunt het document ook vinden op www.inburgeren.nl, onder Regel het met DUO, Ketenpartners.

 

Eindtermen ONA

Handleiding voor de begeleider

Toelichting op de resultaatkaarten

Hier vindt u speciaal voor de begeleider een toelichting op de resultaatkaarten in relatie tot Werken in Nederland.

 

Het vereist nogal wat puzzelwerk om elk onderdeel van elke resultaatkaart aan het juiste doel te koppelen. Dit document helpt u hierbij. In onderstaande toelichting vindt u bewerkingen van de resultaatkaarten met praktische aanwijzingen en de juiste indicatoren.

 

Toelichting resultaatkaart 1 voor de begeleider

Toelichting resultaatkaart 2 voor de begeleider

Toelichting resultaatkaart 3 voor de begeleider

Toelichting resultaatkaart 4 voor de begeleider

Toelichting resultaatkaart 5 voor de begeleider

Toelichting resultaatkaart 6 voor de begeleider

Toelichting resultaatkaart 7 voor de begeleider

Toelichting resultaatkaart 8 voor de begeleider