Werken in Nederland

Sinds januari 2015 moet u voor het inburgeringsexamen en de staatsexamens het volgende examenonderdeel doen: Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Om u voor te bereiden op het ONA-examen kunt u het boek Werken in Nederland gebruiken. Vraag hulp aan een medewerker in de bibliotheek.

 

Klik op de onderdelen hieronder voor informatie:

 

  • over het ONA examen
  • over het boek Werken in Nederland
  • voor de docent/begeleider

 

 

 

Informatie over het ONA examen

Moet ik het ONA-examen doen?

Vanaf 2015 moet iedereen die het inburgeringsexamen doet het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) doen.

 

Om in te burgeren heeft u twee dingen nodig:

 

1. Het juiste taalniveau

U kunt inburgeren met het inburgeringsexamn, Staatsexamen I of Staatsexamen II. Voor ieder examen hebt u een bepaald taalniveau nodig:

 

  • Voor het inburgeringsexamen hebt u A2-niveau nodig
  • Voor Staatsexamen NT2 I hebt u B1-niveau nodig
  • Voor Staatsexamen NT2 II hebt u B2-niveau nodig

 

2. Kennis van de Nederlandse samenleving (KNS)

Naast het juiste taalniveau hebt u kennis van de Nederlandse samenleving nodig. Dat bestaat uit:

 

  • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM): Onderweg, Op weg, KNM Examentrainers en KNM Oefenexamens
  • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA): Werken in Nederland

 

 

Voor meer informatie over inburgeren kunt u terecht op www.inburgeren.nl

Wat moet ik doen voor het ONA examen?

Het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt gaat over werken en werk zoeken. Hiervoor moet u drie dingen doen:

 

1. Lezen over werken in Nederland

Om te leren hoe werken in Nederland gaat, leest u het boek Werken in Nederland. Maak de opdrachten uit het boek. Deze helpen u om de opdrachten op de resultaatkaarten te maken.

 

2. Opdrachten maken op de resultaatkaarten

U moet thuis of op school opdrachten doen om te laten zien dat u heeft nagedacht over werken in Nederland. Deze opdrachten staan in de resultaatkaarten. Met alle opdrachten uit de resultaatkaarten maakt u een Portfolio. Hieronder staan de resultaatkaarten:

 

Voorblad

Resultaatkaart 1

Resultaatkaart 2

Resultaatkaart 3

Resultaatkaart 4

Resultaatkaart 5

Resultaatkaart 6

Resultaatkaart 7

Resultaatkaart 8

 

3. Aanmelden bij DUO

Als het Portfolio klaar is moet u twee dingen doen:

 

  1. aanmelden bij DUO voor het inleveren van het portfolio met dit formulier.
  2. aanmelden bij DUO voor het eindgesprek met dit formulier.

 

 

Hoe moet ik de opdrachten op de resultaatkaarten maken?

Uitleg

Om de opdrachten op de resultaatkaartkaart te maken heb je waarschijnlijk hulp nodig van een docent. Je vind hier uitleg over hoe je de opdrachten moet maken: Toelichting

 

Woordenlijst

Sommige woorden die in de opdrachten staan zijn best moeilijk. Zoek de moeilijke woorden op in de woordenlijst: Woordenlijst

 

Wat zijn resultaatkaarten?

Resultaatkaarten zijn kaarten met opdrachten die je moet maken om een Portfolio te maken. Hieronder staan alle resultaatkaarten:

 

Resultaatkaart 1

Resultaatkaart 2

Resultaatkaart 3

Resultaatkaart 4

Resultaatkaart 5

Resultaatkaart 6

Resultaatkaart 7

Resultaatkaart 8

 

Informatie over Werken in Nederland

Hoe leer ik met het boek Werken in Nederland?

Er zijn drie punten waar u rekening mee moet houden als u met het boek Werken in Nederland gaat leren:

 

1. Lees het boek Werken in Nederland

In het boek staat alles wat u moet weten over werken in Nederland. U kunt bij de balie vragen waar het boek Werken in Nederland ligt.

 

2. Bekijk de resultaatkaarten

In het boek Werken in Nederland wordt er steeds gesproken over de resultaatkaarten. Bekijk daarom de resultaatkaarten of print ze zelfs uit.

 

3. Zoek hulp van een docent of een begeleider

Sommige opdrachten in het boek kunnen lastig zijn. Misschien heb je vragen over wat er in het boek staat. Vraag hulp aan een docent of begeleider.

 

Informatie voor de docent/begeleider

Handleiding voor de begeleider bij Werken in Nederland

Auteur Ad Bakker geeft in deze handleiding een verantwoording van zijn aanpak in Werken in Nederland: Handleiding voor de begeleider

De resultaatkaarten in relatie tot Werken in Nederland

Hier vindt u speciaal voor de begeleider een toelichting op de resultaatkaarten in relatie tot Werken in Nederland.

 

Het vereist nogal wat puzzelwerk om elk onderdeel van elke resultaatkaart aan het juiste doel te koppelen. Dit document helpt u hierbij. In onderstaande toelichting vindt u bewerkingen van de resultaatkaarten met praktische aanwijzingen en de juiste indicatoren.

 

Toelichting resultaatkaart 1 voor de begeleider

Toelichting resultaatkaart 2 voor de begeleider

Toelichting resultaatkaart 3 voor de begeleider

Toelichting resultaatkaart 4 voor de begeleider

Toelichting resultaatkaart 5 voor de begeleider

Toelichting resultaatkaart 6 voor de begeleider

Toelichting resultaatkaart 7 voor de begeleider

Toelichting resultaatkaart 8 voor de begeleider

Wat zijn de eindtermen van ONA?

Hier vindt u extra informatie over de eindtermen van het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt:Eindtermen ONA. U kunt het document ook vinden op www.inburgeren.nl, onder Regel het met DUO, Ketenpartners.